Navigointipolku

Taantuman pelätään lisäävän syrjintää - 10/11/2009

Pyörätuolissa oleva metallityöläinen © EC

Yhä useammat eurooppalaiset uskovat ikäsyrjinnän lisääntyneen.

Tuoreimman syrjintää koskevan EU-kyselytutkimuksen mukaan taantuma on lisännyt eurooppalaisten uskoa siihen, että ikä vaikeuttaa työllistymistä.

Kyselyn mukaan noin 58 prosenttia eurooppalaisista pitää iän perusteella tapahtuvaa syrjintää yleisenä omassa maassaan. Vuosi sitten vain 42 prosenttia vastaajista oli tätä mieltä. Vielä useammat (64 %) uskovat, että talouden laskusuhdanteen vuoksi työntekijöiden ikäsyrjintä on lisääntymässä.

Tutkimuksessa ei kuitenkaan määritelty, pidettiinkö syrjinnän syynä liian alhaista vai liian korkeaa ikää. Usko ikäsyrjinnän lisääntymiseen voi johtua nuorisotyöttömyyden kasvusta, mutta se voi myös heijastaa sitä, että yli 40-vuotiaat valittavat ikäsyrjinnästä entistä helpommin.

Kysely Englishfrançais tehtiin touko-kesäkuussa 2009. Siinä haastateltiin yhteensä lähes 27 000 ihmistä 30 Euroopan maassa (27 EU-maata sekä EU:n ehdokasmaat Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Turkki). Kyselyssä kartoitettiin syrjinnän eri lajeja, jotka perustuvat etniseen alkuperään, sukupuoleen, ikään, vammaisuuteen, sukupuoliseen suuntautumiseen tai uskontoon.

Vammaisuuteen perustuvan syrjinnän koettiin lisääntyneen samalla tavoin kuin ikäsyrjinnän. Viime vuonna tehdyssä vastaavassa kyselytutkimuksessa suurin osa vastaajista piti tällaista syrjintää harvinaisena. Nyt useimmat vastaajat pitävät ongelmaa laajalle levinneenä ja uskovat sen todennäköisesti pahentuvan, kun työttömyys yhä lisääntyy.

Kuitenkin niiden osuus, jotka ilmoittivat itse kokeneensa syrjintää viimeksi kuluneen vuoden aikana, säilyi ennallaan 16 prosentissa.

Itse koettu syrjintä ei lisääntynyt minkään syrjintälajin osalta. Esimerkiksi ikään tai sukupuoleen perustuvaa syrjintää henkilökohtaisesti kokeneiden prosenttiosuus ei siis ollut noussut.

Syntyperään liittyvää syrjintää pidetään suurimpana ongelma. Vastaajista 61 prosenttia katsoi tällaisen syrjinnän olevan yleistä, mikä on suunnilleen sama osuus kuin viime vuonna. Ikäsyrjintää pidetään nyt kuitenkin lähes yhtä yleisenä (58 prosenttia vastaajista).

Tutkimustuloksista keskustellaan ensi viikolla Tukholmassa järjestettävässä EU:n tasa-arvohuippukokouksessa.

EU alkoi selvittää syrjintään liittyviä käsityksiä ja mielipiteitä vuonna 2006 osana alan tiedotuskampanjaa. Tuoreimman kyselyn mukaan vain joka kolmas eurooppalainen tuntee tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät oikeutensa.

Lisätietoa syrjinnän torjumisesta EU:ssa

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä