Sti

16 % af alle europæere udsat for diskrimination - 10/11/2009

Metalarbejder i kørestol © EC

Aldersdiskrimination er et voksende problem – mener de fleste europæere.

Krisen har styrket europæernes opfattelse af, at alder kan være en hæmsko på jobmarkedet, viser den seneste EU-undersøgelse af forskelsbehandling.

58 % af europæerne oplever nu aldersdiskrimination som et udbredt problem i deres land. Sidste år var tallet 42 %. Endnu flere – 64 % – tror, at europæiske lønmodtagere vil blive udsat for mere forskelsbehandling på grund af den økonomiske krise.

Undersøgelsen søgte dog ikke at klarlægge, om folk bliver udsat for diskrimination, fordi de er for unge eller for gamle. Undersøgelsen tyder på, at ændringen i folks opfattelse skyldes den store ungdomsarbejdsløshed, men viser også, at folk over 40 klager mere over aldersdiskrimination.

Undersøgelsen Englishfrançais blev gennemført over to uger i maj og juni. Næsten 27 000 mennesker i de 27 EU-lande og tre mulige nye medlemmer – Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Tyrkiet – blev spurgt. Seks former for diskrimination blev berørt, nemlig efter etnisk oprindelse, køn, alder, handicap, seksuel orientering og religion.

Der var tale om et lignende skift i folks opfattelse med hensyn til diskrimination over for handicappede. I en tilsvarende undersøgelse sidste år fandt et flertal denne form for diskrimination sjælden. Nu opfatter de fleste det som et udbredt problem – og det ventes at blive større i takt med den stigende arbejdsløshed.

Alligevel lå antallet af personer, der personlig havde oplevet en form for forskelsbehandling i det seneste år – uanset årsagen – stabilt på 16 %.

Det var også tilfældet, når diskriminationen blev opdelt efter type. Eksempelvis steg antallet af faktiske tilfælde af alders- og kønsdiskrimination ikke.

Diskrimination over for etniske grupper blev stadig set som det største problem. 61 % nævnte det som et generelt problem i deres land. Det svarer stort set til tallet sidste år. Men aldersdiskrimination ligger nu ikke langt efter (58 %).

Undersøgelsens resultater forventes drøftet på et europæisk topmøde om lighed i Stockholm i næste uge.

EU begyndte at følge befolkningens opfattelse af diskrimination i 2006 som led i en kampagne for at gøre folk mere bevidste om deres rettigheder. Den seneste undersøgelse viste, at kun hver tredje europæer kender sine rettigheder på området.

Mere om at bekæmpe forskelsbehandling i EU

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links