Cesta

Diskriminaci pociťuje 16 % Evropanů - 10/11/2009

Svářeč na vozíku © ES

Většina Evropanů si myslí, že rostoucím problémem je diskriminace na základě věku.

Podle nejnovějšího průzkumu EU o diskriminaci zesiluje hospodářská krize pocit Evropanů, že věk může být na trhu práce nevýhodou.

Okolo 58 % z nich považuje diskriminaci na základě věku za široce rozšířený problém ve své zemi (před rokem to bylo 42 %). Ještě větší podíl Evropanů (64 %) si myslí, že v důsledku krize pocítí pracovníci tuto podjatost mnohem více.

Průzkum nicméně neukázal, zda byly oběti takto vnímané diskriminace považovány za příliš mladé nebo za příliš staré. Tento obrat ve veřejném mínění však odráží vysokou nezaměstnanost mezi mladými lidmi a také to, že na diskriminaci na základě věku si více stěžují lidé nad 40 let.

Průzkum Englishfrançais byl proveden během dvou týdnů v květnu a červnu 2009 a zúčastnilo se ho téměř 27 000 osob z 27 členských států EU a 3 kandidátských zemí (Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Chorvatska a Turecka). V úvahu se bralo šest druhů diskriminace: na základě etnického původu, pohlaví, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace a náboženství.

Stejný posun ve veřejném mínění byl zaznamenán u diskriminace zdravotně postižených. V podobném průzkumu loni považovala většina dotazovaných tento druh diskriminace za vzácný. Nyní pokládá většina tento problém za široce rozšířený – a který se bude s růstem nezaměstnanosti zhoršovat.

Celkový podíl lidí, kteří v posledním roce pocítili určitý druh nespravedlivého zacházení osobně (ať už na základě čehokoli), zůstal nezměněn na 16 %.

Tak tomu bylo, i když byla diskriminace rozdělena podle druhů. Například nevzrostla zkušenost s diskriminací na základě věku či pohlaví.

Přibližně stejně jako loni považuje 61 % osob diskriminaci etnických skupin za běžnou ve své zemi a za největší problém. Těsně však nyní následuje diskriminace na základě věku (58 %).

O výsledcích průzkumu se bude diskutovat příští týden na evropském summitu o rovnosti ve Stockholmu.

Evropská unie začala sledovat veřejné mínění v otázkách diskriminace v roce 2006 jako součást kampaně, která měla informovat občany o jejich právech. Podle nejnovějšího průzkumu zná svá práva v této oblasti pouze každý třetí Evropan.

Další informace o boji proti diskriminaci v EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy