Навигационна пътека

16% от европейците - жертва на дискриминация - 10/11/2009

Заварчик в инвалидна количка © ЕО

Възрастовата дискриминация е нарастващ проблем или поне повечето европейци смятат така

Според последното проучване за дискриминацията в ЕС в резултат на рецесията сред европейците се е засилило усещането, че възрастта може да се окаже недостатък на пазара на труда.

Вече около 58% от европейците считат възрастовата дискриминация за широко разпространен проблем в тяхната страна, докато преди година техният процент е бил 42%. Още по-голям дял - 64% - очакват, че европейските работници ще се сблъскват с все повече подобни предразсъдъци вследствие на икономическата криза.

Проучването обаче не се опитва да установи дали хората ще са обект на дискриминация поради това, че са твърде млади или твърде стари. В него се предполага, че промяната в общественото мнение отразява високите равнища на безработица сред младите хора, но и се отбелязва, че по-голяма е вероятността хората над 40 години да се оплакват от възрастова дискриминация.

Проучването Englishfrançais е проведено в рамките на две седмици през май и юни. Интервюирани са почти 27 000 души от 27-те страни членки на ЕС и 3 страни кандидатки - Хърватия, Македония и Турция. Изследвани са шест форми на дискриминация - етническа, полова, възрастова, въз основа на увреждания, сексуална ориентация и религиозна принадлежност.

Същата промяна в общественото мнение се забелязва и по отношение на дискриминацията на хората с увреждания. При подобно проучване през миналата година по-голямата част от анкетираните са смятали, че тази форма на дискриминация се среща рядко. Сега повечето считат проблема за широко разпространен и очакват ситуацията да се влоши още повече с нарастването на безработицата.

Същевременно общият дял на хората, които съобщават, че са били обект на несправедливо отношение през последната година, без значение по какви причини, остава непроменен - 16%.

Същото се отнася и до отделните видове дискриминация. Например броят на действително изпиталите възрастова или полова дискриминация не е нараснал.

Дискриминацията на етнически групи все още се смята за най-големия проблем - според 61% тя е често явление в тяхната страна, почти същият дял като миналата година. Сега обаче непосредствено след нея се нарежда възрастовата дискриминация (58%).

Очаква се резултатите от проучването да бъдат обсъдени следващата седмица на европейската среща на върха по въпросите на равенството в Стокхолм.

ЕС започна да изследва общественото мнение за дискриминацията през 2006 г. като част от кампания за повишаване на информираността на хората за техните права. Според последното проучване само един на всеки трима европейци е запознат с правата си в тази област.

Повече за борбата с дискриминацията в ЕС

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки