Sökväg

Sugen på att jobba utomlands? - 22/09/2009

På jobbmässor runtom i EU försöker företagen locka till sig medarbetare från andra EU-länder.

Företag som gör affärer i EU har länge klagat över att européerna inte vill flytta för att ta ett jobb. Har krisen fått dem på andra tankar? Svaret kan vi kanske få på årets jobbdagar – EU:s årliga jobbmässor för att främja rörlighet på arbetsmarknaden.

Över 200 europeiska städer anordnar sina egna jobbdagar de närmaste veckorna. Evenemangen ska slå ett slag för fördelarna med att jobba utomlands, och anordnas i samarbete med den europeiska arbetsförmedlingen Eures.

I fjol kom ungefär 150 000 arbetssökande, och en del av dem fick göra en anställningsintervju direkt på plats. Med tanke på den stigande arbetslösheten väntas ännu fler besökare i år.

EU-medborgare har rätt att jobba i ett annat EU-land, även om det fortfarande finns en del begränsningar för de nyare medlemsländerna. Men det är relativt få som utnyttjar sin rätt. Trots de stora möjligheterna på den öppna arbetsmarknaden i EU väljer man ändå att hålla sig till ett enda land – i regel hemlandet.

Med större rörlighet på arbetsmarknaden skulle arbetslösheten sjunka och produktiviteten öka, och ekonomin skulle få en välbehövlig skjuts. EU har i sin återhämtningsplan angett en rörligare och flexiblare arbetskraft som en högprioriterad fråga.

Enligt den senaste undersökningen bor cirka fem miljoner EU-invånare – cirka 2,2 % av arbetskraften – i ett annat EU-land. Det är något mer än för några år sedan, men siffran ökar inte lika snabbt som för personer från länder utanför EU. De står nu för 3,8 % av EU:s arbetskraft.

Som skäl till varför de inte vill flytta anger européerna att de oroar sig för hur det skulle påverka familjen. Eller så tycker de att det är svårt att lära sig ett nytt språk och att anpassa sig till en ny kultur. De är också rädda för att de inte ska få samma sociala förmåner och att deras kvalifikationer inte ska erkännas utomlands.

EU har infört regler som ska öka rörligheten på arbetsmarknaden och skydda människors rättigheter när de flyttar till ett annat EU-land. Men det finns fortfarande många juridiska hinder för rörligheten, trots en gemensam europeisk arbetsmarknad.

Att bo och arbeta i andra EU-länder

Jobbdagarna i Bryssel

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar