Navigačný riadok

Máte záujem pracovať v zahraničí? - 22/09/2009

Veľtrhy práce sú zdrojom informácií o výhodách práce v inej európskej krajine.

Podniky pôsobiace v EÚ sa dlho sťažovali na neochotu Európanov sťahovať sa kvôli lepšej práci. Zmenila recesia tento prístup? Tohtoročný deň pracovných príležitostí, počas ktorého sa organizuje séria veľtrhov na podporu mobility pracovníkov, by mal túto otázku objasniť.

Viac ako 200 európskych miest organizuje v nasledujúcich týždňoch dni pracovných príležitostí. Veľtrhy, ktoré sú spoluorganizované s európskou službou pre zamestnanosť EURES, predstavujú fórum na diskusie o výhodách práce v inej krajine EÚ.

Minulý rok sa dní pracovných príležitostí zúčastnilo okolo 150 tisíc uchádzačov o prácu, z ktorých niektorí mali priamo na mieste pracovný pohovor. Vzhľadom na vysokú nezamestnanosť sa tento rok očakáva ešte vyššia účasť.

Občania EÚ majú právo pracovať v inej krajine EÚ (hoci nové členské štáty ešte čelia určitým obmedzeniam), avšak len pomerne málo z nich túto príležitosť využije. Napriek rozsiahlym možnostiam otvoreného pracovného trhu Európania vo všeobecnosti pracujú len v jednej krajine, najčastejšie v ich vlastnej.

Väčšia mobilita pracovníkov by mohla znížiť nezamestnanosť a podporiť produktivitu, čím by sa oživilo hospodárstvo. V rámci plánu hospodárskej obnovy EÚ figuruje mobilnejšia a flexibilnejšia pracovná sila ako jedna z hlavných priorít.

Podľa najnovších prieskumov približne 5 miliónov Európanov, teda okolo 2,2 % pracovnej sily, nežije vo svoje vlastnej krajne. Toto číslo je o niečo vyššie ako pred pár rokmi, avšak nárast je nižší ako u osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ a ktoré v súčasnosti predstavujú 3,8 % pracovnej sily EÚ.

Európania zväčša uvádzajú ako príčinu neochoty sťahovať sa kvôli práci obavy o rodinný život alebo ťažkosti s učením sa nového jazyka alebo prispôsobovaním sa novej kultúre. Takisto sa boja o svoje práva týkajúce sa sociálnych služieb a uznávania diplomov.

EÚ prijala opatrenia na zvýšenie transparentnosti pracovných trhov a na ochranu práv osôb, ktoré sa presťahujú do inej krajiny EÚ. Napriek integrovanému pracovnému trhu stoja mobilite pracovníkov v ceste ešte mnohé zákonné prekážky.

Život a práca v krajinách EÚ

Bruselský deň pracovných príležitostí

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy