Navigācijas ceļš

Darba dienās daudzina, kādas priekšrocības ir darbam kādā citā ES valstī.

Uzņēmumi, kuri darbojas Eiropas Savienībā, ilgu laiku ir gaudušies, ka eiropieši nelabprāt maina dzīvesvietu, lai iegūtu labāku darbu. Vai lejupslīde būtu mainījusi darba ņēmēju attieksmi? Šīgada Darba dienai — kad visā ES rīko darbavietu gadatirgus darba ņēmēju mobilitātes veicināšanai — vajadzētu ieviest skaidrību par šo jautājumu.

Turpmākajās nedēļās darba dienas tiks atzīmētas vairāk nekā 200 Eiropas pilsētās. Gadatirgus organizēt palīdz Eiropas mēroga nodarbinātības dienests EURES, un tajos varēs uzzināt, kādas ir priekšrocības darbam kādā citā ES valstī.

Pērn darba dienās piedalījās aptuveni 150 000 darba meklētāju, un dažiem veiksminiekiem darba intervija notika turpat uz vietas. Šogad ir paredzama vēl lielāka apmeklētība, ņemot vērā pieaugošo bezdarba līmeni.

ES iedzīvotāji ir tiesīgi strādāt jebkurā citā ES valstī (lai gan jauno dalībvalstu iedzīvotājiem vēl tiek piemēroti daži ierobežojumi), bet samērā maz ir to, kuri šīs tiesības izmanto. Neraugoties uz plašajām iespējām, ko piedāvā atvērtais darba tirgus, eiropieši visumā karjeru veido tikai vienā valstī — parasti savā dzimtenē.

Lielāka darba ņēmēju mobilitāte varētu mazināt bezdarbu un veicināt produktivitāti, ļaujot ekonomikai beidzot atgūt spēkus. ES atveseļošanas plānā viena no prioritātēm ir elastīgāks darbaspēks.

Saskaņā ar visjaunāko aptauju kādi 5 miljoni eiropiešu — aptuveni 2,2 % darbaspēka — dzīvo kādā citā ES dalībvalstī, kas nav viņu izcelsmes valsts. Šis skaitlis ir nedaudz augstāks nekā pirms dažiem gadiem, tomēr tā pieaugums atpaliek no trešo valstu pilsoņu skaita pieauguma, kurš tagad sasniedz 3,8 % no ES darbaspēka.

Vaicāti par iemesliem, kas viņus attur no pārcelšanās uz citu dalībvalsti, eiropieši min bažas, ka tas ietekmēs ģimenes dzīvi, vai grūtības apgūt jaunu valodu un pielāgoties jaunai kultūrai. Viņus uztrauc arī sociālo pakalpojumu pieejamība un kvalifikāciju atzīšana ārzemēs.

ES ir veikusi pasākumus, lai uzlabotu darba tirgu pārredzamību un aizsargātu to pilsoņu tiesības, kas pārceļas uz dzīvi citā ES valstī. Tomēr, neskatoties uz integrēto darba tirgu, joprojām ir daudz juridisko šķēršļu, kas kavē strādājošo mobilitāti.

Dzīve un darbs ES dalībvalstīs

Darba diena Briselē

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites