Navigatsioonitee

Kas soovite töötada välismaal? - 22/09/2009

Töömessidel tutvustatakse ELi teistes liikmesriikides töötamise eeliseid.

ELi ettevõtjad on juba pikka aega rääkinud eurooplaste vastumeelsusest liikuda sinna, kus on parem töökoht. Kas majanduslangus on muutnud töötajate suhtumist? Käesoleva aasta tööhõivepäev, s.o ELis iga-aastane töömesside korraldamine töötajate liikuvuse parandamiseks, peaks sellesse selgust tooma.

Eelolevatel nädalatel toimuvad tööhõivepäevad enam kui 200 Euroopa linnas. Euroopa tööalase liikuvuse portaal EURES on abiks ürituse korraldamisel. Messid annavad võimaluse tutvustada teises liikmesriigis töötamise eeliseid.

Eelmisel aastal käis tööhõivepäevadel umbes 150 000 tööotsijat. Mõned neist said kohe osaleda tööintervjuul. Käesoleval aastal oodatakse tööpuuduse kasvu tõttu isegi rohkem osalejaid.

ELi kodanikud võivad töötada teises liikmesriigis (uute liikmesriikide kodanikele kohaldatakse küll teatud piiranguid), kuid vähesed kasutavad seda võimalust. Vaatamata avatud tööturu pakutavatele suurtele võimalustele, rajavad eurooplased üldiselt oma karjääri ainult ühes riigis, tavaliselt oma kodumaal.

Suurem töötajate liikuvus võib leevendada tööpuudust ja tõsta tootlikkust, andes majandusele niimoodi vajalikku hoogu. ELi majanduse taastamise kavas käsitletakse liikuvamat ja paindlikumat tööjõudu prioriteedina.

Viimase uurimuse kohaselt elab umbes 5 miljonit eurooplast (s.o umbes 2,2 % töötajatest) mõnes muus liikmesriigis. See näitaja on veidi kõrgem, kui mõned aastad tagasi, kuid ei kasva nii kiiresti, kui ELi mittekodanike arv, kes moodustavad nüüd ELi tööjõust 3,8 %.

Kui küsida, miks eurooplased ei taha liikuda, siis viitavad nad mõjule pereelule või raskustele uue keele õppimisel ning teise kultuuriga kohanemisel. Samuti on nad mures sotsiaalteenuste kättesaadavuse ning oma kutsekvalifikatsioonide tunnustamise pärast.

EL on võtnud meetmeid tööturu läbipaistvamaks muutmiseks ja teise liikmesriiki kolivate inimeste õiguste kaitsmiseks. Kuid vaatamata integreeritud tööturule takistavad töötajate liikuvust veel mitmed õiguslikud tõkked.

Elamine ja töötamine ELi liikmesriikides

Brüsseli tööhõivepäev

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad