Sökväg

Fortsatt dystert på arbetsmarknaden - 27/07/2009

Kvinna går med en vagn i en textilfabrik ©Reporters

Enligt en ny EU-enkät ser européerna ingen ljusning på arbetsmarknaden.

En av tre européer är ”mycket orolig” för att bli av med jobbet, och ännu fler fruktar att partnern eller barnen ska bli arbetslösa under de kommande månaderna.

Resultaten från den enkät English (en) français (fr) som kommissionen lät genomföra i juni är föga överraskande. Den europeiska ekonomin förväntas krympa med 4 % i år, och Europa kämpar för att ta sig ur den värsta lågkonjunkturen sedan andra världskriget. De finanspolitiska stimulansåtgärderna väntas få effekt 2010, men då kommer 8,5 miljoner jobb redan att ha försvunnit.

”Människorna i EU är begripligt nog oroade över krisens konsekvenser för deras jobb och familjer”, säger sysselsättningskommissionär Vladimír Špidla. ”Det är därför EU vidtog åtgärder redan i början av krisen för att begränsa effekterna på sysselsättningen.”

Han nämnde också EU:s förslag till ett system med mikrokrediter, dvs. små lån som ska hjälpa människor att starta eget eller expandera sin verksamhet.

Kommissionen vill också omgående avsätta mer pengar till kompetensutveckling och öka omfattningen av en fond som ska hjälpa arbetstagare att anpassa sig till förändringarna på den globala marknaden.

På frågan om vad de tycker om dessa åtgärder tror sju av tio européer på en positiv effekt. En tredjedel av de tillfrågade vill att mer EU-pengar ska gå till att skapa nya arbetstillfällen.

Under det gångna året har minst 4 miljoner människor förlorat sina jobb, och ungdomar drabbas värst av den stigande arbetslösheten. Enligt EU:s statistikkontor låg arbetslösheten bland européer under 25 DeutschEnglishfrançais på hela 18 % under årets tre första månader – det är mer än dubbelt så mycket som den totala arbetslösheten på 8,3 %.

För att hjälpa unga människor in på arbetsmarknaden uppmanar kommissionen därför alla företag i EU att ta emot 5 miljoner fler lärlingar och praktikanter.

EU-insatser mot lågkonjunkturen

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar