Navigatsioonitee

Mure töökohtade pärast - 27/07/2009

Naine lükkab käru tekstiilivabrikus ©Reporters

Uuring – eurooplased tööväljavaadete osas pessimistlikud

Kolmandik eurooplastest on väga mures selle pärast, et nad võivad oma töö kaotada, ning veelgi rohkem muretsetakse selle pärast, et lähikuudel võivad töö kaotada kas nende elukaaslane või lapsed.

Juunis ELi teostatud uuringu English (en) français (fr) tulemused ei ole üllatavad. Euroopa püüab rabeleda välja sügavaimast sõjajärgsest majanduskriisist – sellel aastal väheneb majanduskasv tõenäoliselt 4 %. Majandust stimuleerivate eelarvepõhiste ja fiskaalmeetmete mõju hakkab eeldatavasti avalduma 2010. aastal, kuid mitte enne 8,5 miljoni töökoha kadumist.

„Eurooplased on õigustatult mornid, kui asi puudutab kriisi mõju nende töökohtadele ja perekondadele,” sõnas tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste volinik Vladimír Špidla. „Seetõttu oleme alates kriisi algusest Euroopa tasandil meetmeid võtnud, et vähendada kriisi mõju töökohtadele.”

Ta tõi välja ELi ettepaneku mikrolaenude kohta, mis on mõeldud inimestele, kes soovivad asutada oma ettevõtte või laiendada juba olemasolevat ettevõtet.

Samuti soovib komisjon teha viivitamatult kättesaadavaks lisavahendid koolituseks ning laiendada Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi, mis aitab töötajatel kohaneda maailmakaubanduses toimuvate muutustega, reguleerimisala.

Iga seitsmes küsitletu leidis, et kõnealusel poliitikal on positiivne mõju. Üks kolmandik pooldab suuremat ELi poolset rahastamist töökohtade loomiseks.

Vähemalt 4 miljonit inimest kaotas möödunud aastal töö ning kõige kiiremini kasvab tööpuudus noorte seas. ELi statistikaameti kohaselt oli töötuse määr alla 25-aastaste eurooplaste DeutschEnglishfrançais hulgas käesoleva aasta esimeses kvartalis 18 %, mis on kaks korda rohkem, kui kogu Euroopa tööjõu puhul (8,3 %).

Et aidata noortel tööturul kanda kinnitada, ootab komisjon ettevõtetelt kogu ELis 5 miljoni uue praktikakoha loomist.

ELi tegevus majanduslangusega võitlemiseks

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad