Sökväg

Jämställdheten hotas i kristider - 16/06/2009

Kvinnor kan drabbas hårdare av lågkonjunkturen än män, varnar en EU-rapport. Även lönegapet mellan kvinnor och män på den europeiska arbetsmarknaden kan öka.

Även i goda tider är arbetslöshet och fattigdom vanligare bland kvinnor än bland män. Cirka en tredjedel av alla kvinnor arbetar deltid, vilket är en av förklaringarna till att kvinnor har det sämre. De har även i större utsträckning tillfälliga anställningar. Kvinnorna är dessutom underrepresenterade på chefsposter och överrepresenterade inom låglöneyrken.

”Den ekonomiska nedgången kommer sannolikt att påverka kvinnor i större utsträckning än män, eftersom det är vanligare att kvinnor har otrygga arbeten”, står det i rapporten.

EU-kommissionen stod i veckan värd för en konferens English om hur den ekonomiska nedgången påverkar kvinnorna.

EU gjort framsteg under de senaste årtiondena och antagit lagstiftning om jämställdhet. Det har även införts åtgärder för att främja kvinnors roll i arbetslivet. Men diskriminering på arbetsplatsen är fortfarandet ett problem.

Kvinnorna tar dessutom ett större ansvar för barnen än männen och går ofta ner i arbetstid när de har fått barn. EU har föreslagit ändringar av gällande lagstiftning, så att föräldrar lättare ska kunna förena arbets- och familjeliv.

Över 4 miljoner arbetstillfällen har gått förlorade sedan april 2008. I början var det främst mansdominerade branscher som finansbranschen, byggsektorn och tillverkningsindustrin som drabbades. Men arbetslösheten har nu spridit sig till resten av ekonomin.

Tjänstesektorn, där två tredjedelar av jobben i EU finns, har också skurit ner på antalet anställda. Kvinnor utgör hälften av arbetskraften i tjänstesektorn – inom detaljhandeln utgör de till och med över 60 %. I Tyskland är tusentals kvinnor rädda att förlora jobbet sedan Arcandor, ägare till den stora varuhuskedjan Karstadt, har gått i konkurs.

Just nu har lågkonjunkturen lett till något historiskt: för första gången är arbetslösheten bland män högre än bland kvinnor. Men arbetslösheten bland kvinnor i EU (8,5 % i april 2009) är bara marginellt lägre än bland männen (8,6 %). I euroområdet är den fortfarande högre bland kvinnorna (9,4 %) än bland männen (8,9 %).

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor lyfts också fram i rapporten. Kvinnorna i EU tjänar i genomsnitt 17,4 % mindre än männen för varje arbetad timme. Ändå kommer allt fler kvinnor ut på arbetsmarknaden och de utgör 59 % av alla nyutexaminerade från universiteten.

 

Mer om jämställdheten i EU

Kampanj om löneskillnaderna

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar