Navigačný riadok

Rovnosť žien a mužov v čase krízy - 16/06/2009

Podľa výsledkov štúdie EÚ môže recesia zasiahnuť viac pracujúce ženy ako mužov, čo by viedlo k zväčšeniu rodových rozdielov na európskom pracovnom trhu.

Nezamestnanosť a chudoba hrozí častejšie ženám ako mužom aj v časoch hospodárskej prosperity, a to čiastočne preto, lebo mnoho žien – približne jedna tretina – pracuje na polovičný úväzok vrátane práce na dobu určitú, ktoré ohrozujú ich istotu zamestnania. Ženy zastávajú aj menej vysokých funkcií ako muži a väčšina z nich je zamestnaná v sektoroch s nízkymi platmi.

V správe sa uvádza, že spomalenie hospodárskeho rastu bude mať pravdepodobne vplyv viac na ženy ako na mužov, pretože ženy častejšie zastávajú neisté pracovné miesta.

Komisia tento týždeň usporiadala konferenciu English o vplyvoch krízy na ženy.

EÚ v uplynulých desaťročiach podnikla opatrenia, ktoré majú povzbudiť rodovú rovnosť, ako napr. prijatie právnych predpisov o rovnosti mužov a žien a uplatnenie opatrení na podporu žien. Diskriminácia na pracoviskách však aj naďalej ostáva problémom.

Ženy nesú väčšiu zodpovednosť za deti ako muži a keď sa stanú matkami, musia prerušiť svoju kariéru. EÚ navrhla zmeny v existujúcich právnych predpisoch, ktoré by rodičom umožnili lepšie skombinovať pracovný a osobný život.

V dôsledku krízy od apríla 2008 zaniklo viac ako 4 milióny pracovných miest. Obete pôvodne padali v tzv. mužských odvetviach, ako sú stavebníctvo, priemyselná výroba a financie. Ale nezamestnanosť sa rozšírila aj do ostatných oblastí.

Rušenie pracovných miest postihlo aj odvetvie služieb, ktoré v EÚ poskytuje dve tretiny pracovných miest. Ženy predstavujú približne polovicu zamestnancov v oblasti služieb, pričom viac ako 60 % ich pracuje v oblasti maloobchodu. Po tom, čo Arcandor, vlastník obrovského reťazca obchodných domov Karstadt, vyhlásil bankrot, sa v Nemecku o svoju prácu obávajú tisícky žien.

V súčasnosti recesia zvrátila historický rozdiel medzi mužmi a ženami. Prvý krát v dejinách je nezamestnanosť medzi mužmi vyššia ako medzi ženami. Ale počet nezamestnaných žien v EÚ (8,5 % v apríli 2009) je stále len nebadane nižší ako počet nezamestnaných mužov (8,6 %). Naopak, v eurozóne je viac nezamestnaných žien (9,4 %) ako mužov (8,9 %).

V správe sa poukazuje aj na rozdiel v odmeňovaní. Hodinová mzda žien v EÚ je v priemere o 17,4 % nižšia ako u mužov. Napriek tomu počet pracujúcich narastá a 59 % všetkých absolventov vysokých škôl predstavujú ženy.

 

Ďalšie informácie o rovnosti medzi mužmi a ženami v EÚ

Kampaň o rozdieloch v odmeňovaní medzi mužmi a ženami

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy