Ścieżka nawigacji

Równość kobiet i mężczyzn w czasach kryzysu - 16/06/2009

Z badania przeprowadzonego przez UE wynika, że recesja dotknie w większym stopniu pracujące kobiety niż mężczyzn. Różnice między kobietami a mężczyznami na europejskim rynku pracy jeszcze się więc pogłębią.

Nawet w czasach dobrobytu bezrobocie i ubóstwo bardziej dotykają kobiety niż mężczyzn. Częściowo dzieje się tak dlatego, że wiele kobiet (około jedna trzecia) pracuje w niepełnym wymiarze godzin oraz w ramach umów na czas określony, które nie gwarantują pewności zatrudnienia. Kobiety rzadziej niż mężczyźni trafiają na eksponowane stanowiska i częściej znajdują zatrudnienie w gorzej wynagradzanych zawodach.

Z raportu wynika, że „spowolnienie gospodarcze bardziej dotknie kobiety niż mężczyzn, ponieważ to kobiety częściej pracują na stanowiskach bardziej zagrożonych”.

W tym tygodniu Komisja zorganizowała konferencję English na ten temat.

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci UE poczyniła duże postępy: przyjęto prawodawstwo w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz wprowadzono przepisy sprzyjające kobietom. Jednak dyskryminacja w miejscu pracy w dalszym ciągu stanowi poważny problem.

Kobiety w większym stopniu niż mężczyźni zajmują się wychowaniem dzieci i często po urodzeniu dziecka zupełnie lub częściowo rezygnują z pracy zawodowej. UE zaproponowała wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach prawnych, które mają pomóc rodzicom pogodzić życie zawodowe z prywatnym.

Od kwietnia 2008 r. ponad 4 mln ludzi straciło pracę. Początkowo kryzys dotknął głównie sektory zatrudniające przede wszystkim mężczyzn (finanse, budownictwo, produkcja przemysłowa). Jednak szybko bezrobocie stało się też problemem osób zatrudnionych w innych sektorach.

Sektor usług, który zatrudnia dwie trzecie osób pracujących w UE, również został zmuszony do redukcji etatów. . Kobiety stanowią około połowę osób zatrudnionych w sektorze usług i ponad 60 proc. osób zatrudnionych w handlu detalicznym. W Niemczech tysiące kobiet obawia się utraty pracy, po tym jak koncern Arcandor, właściciel domów towarowych Karstadt, złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego.

Obecnie recesja odwróciła wskaźnik zatrudnienia mężczyzn i kobiet. Po raz pierwszy stopa bezrobocia wśród mężczyzn zaczęła przewyższać stopę bezrobocia wśród kobiet. Jednak różnica jest nieznaczna: w kwietniu 2009 r. odsetek bezrobotnych kobiet wyniósł 8,5 proc. w porównaniu z 8,6 proc. bezrobotnych mężczyzn. W strefie euro stopa bezrobocia wśród kobiet (9,4 proc.) w dalszym ciągu przewyższa stopę bezrobocia wśród mężczyzn (8,9 proc.).

W sprawozdaniu zwrócono również uwagę na różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. W przeliczeniu na przepracowaną godzinę kobiety w UE zarabiają średnio o 17,4 proc. mniej niż mężczyźni. Jednak ogólnie w Europie odnotowuje się wzrost liczby pracowników, a 59 proc. absolwentów studiów wyższych stanowią kobiety.

 

Więcej informacji na temat równości kobiet i mężczyzn w UE

Kampania informacyjna dotycząca różnicy w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki