Navigatsioonitee

ELi uuringus hoiatatakse, et majanduslangus võib tabada töötavaid naisi meestest valusamalt ning kinnistada püsivat soolist ebavõrdsust Euroopa tööturul.

Ka headel aegadel on tööpuudus ja vaesus naiste hulgas meestega võrreldes rohkem levinud. See on osaliselt tingitud sellest, et paljud naised (ligikaudu üks kolmandik) töötavad osalise tööajaga, sageli ajutise lepingu alusel, mis vähendab tööga kindlustatust. Samuti töötab meestega võrreldes vähem naisi juhtivatel ametikohtadel ning neile on jäänud vähemtulusad ametid.

Aruande kohaselt „mõjutab majandustegevuse aeglustumine naisi tõenäoliselt rohkem kui mehi, sest naised töötavad sagedamini ebakindlatel töökohtadel”.

Komisjon korraldas sel nädalal konverentsi English , kus käsitleti majanduslanguse mõju naistele.

EL on viimastel aastakümnetel teinud edusamme ning võtnud vastu võrdset kohtlemist käsitlevaid õigusakte ja meetmeid naiste karjääri edendamiseks. Kuid diskrimineerimine töökohal on ikka veel probleemiks.

Samas vastutavad naised ka tänapäeval laste eest rohkem kui mehed ning saavad pärast emaks saamist vähem tööle pühenduda. Samuti on EL teinud ettepanekuid kehtivate õigusaktide muutmise kohta, et aidata lapsevanematel töö- ja pereelu paremini tasakaalustada.

Alates 2008. aasta aprillist on majandusolukorra tõttu töö kaotanud üle 4 miljoni inimese. Esialgu olid kõige rängema löögi all rohkem meestega seostatavad kutsealad – rahandus, ehitus ja tootmine. Kuid tööpuudus on jõudnud ka muudesse valdkondadesse.

Teenindussektor, mis annab tööd kahele kolmandikule Euroopa töötajatest, on samuti oma ridu harvendanud. Kõnealuse sektori töötajatest on ligikaudu pooled naised; jaekaubanduse valdkonnas on nende osa 60 %. Saksamaal kardavad tuhanded naised oma töö kaotada pärast seda, kui hiigelsuure kaubamajaketi Karstadt omanik Arcandor pankrotti läks.

Praegu on majanduslangus naiste ja meeste vahelise ajaloolise erinenuse pea peale pööranud, sest esmakordselt on tööpuudus meeste hulgas naiste omast suuremaks muutumas. Kuid tööpuudus ELi naiste hulgas (8,5 % aprillis 2009) on meeste omast (8,6 %) ainult väga vähe väiksem. Euroalal on tööpuudus meestega võrreldes (8,9 %) jätkuvalt suurem naiste (9,4 %) hulgas.

Aruandes pöörati tähelepanu ka palgaerinevusele. Naised teenivad ELis iga töötunni eest keskmiselt 17,4 % vähem kui mehed. Kuid töötavate inimeste arv on suurenemas ja 59 % kõigist uutest ülikoolilõpetajatest on naised.

 

Rohkem teavet naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta ELis

Meeste ja naiste palgaerinevusi käsitlev kampaania

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad