Διαδρομή πλοήγησης

Σύμφωνα με μελέτη της ΕΕ, η ύφεση μπορεί να πλήξει τις γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες και να διαιωνίσει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Ήδη στις καλές εποχές, η ανεργία και η φτώχεια πλήττουν περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άνδρες. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι το ένα τρίτο περίπου των γυναικών εργάζονται με μερική απασχόληση ή με προσωρινές συμβάσεις, γεγονός που υπονομεύει την εργασιακή τους ασφάλεια. Επίσης, οι γυναίκες κατέχουν λιγότερες υψηλόβαθμες θέσεις σε σχέση με τους άνδρες, ενώ οι περισσότερες ασκούν λιγότερο προσοδοφόρα επαγγέλματα.

Όπως αναφέρει η έκθεση, «η οικονομική ύφεση θα πλήξει πιθανότατα τις γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες, καθώς οι γυναίκες απασχολούνται συχνότερα σε επισφαλείς θέσεις εργασίας».

Αυτή την εβδομάδα, η Επιτροπή διοργάνωσε συνέδριο English για το πώς η ύφεση επηρεάζει τις γυναίκες.

Η ΕΕ σημείωσε τεράστια πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες με τη θέσπιση νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση και τη λήψη μέτρων για την προώθηση των γυναικών. Ωστόσο, η διακριτική μεταχείριση εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στον χώρο εργασίας.

Και αυτό ενώ οι γυναίκες επωμίζονται τις περισσότερες ευθύνες της ανατροφής των παιδιών, ενώ συχνά αναγκάζονται να εργάζονται με μειωμένο ωράριο όταν γίνουν μητέρες. Η ΕΕ έχει προτείνει επίσης αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία για να διευκολύνει τους γονείς να συνδυάζουν την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή.

Από τον Απρίλιο 2008, χάθηκαν περισσότερες από 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Αρχικά, το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκαν ανδροκρατούμενοι τομείς, όπως ο χρηματοπιστωτικός τομέας, οι κατασκευές και η βιομηχανία. Η ανεργία όμως επεκτάθηκε και πέρα από αυτούς τους τομείς.

Ο τομέας των υπηρεσιών, που αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα της απασχόλησης στην ευρωπαϊκή οικονομία, αναγκάστηκε επίσης να περικόψει προσωπικό. . Οι γυναίκες αποτελούν το ήμισυ περίπου των απασχολουμένων στις υπηρεσίες και πάνω από το 60% των απασχολουμένων στο λιανικό εμπόριο. Στη Γερμανία, χιλιάδες γυναίκες φοβούνται για τη δουλειά τους, αφότου ο όμιλος Arcandor, ιδιοκτήτης της μεγάλης αλυσίδας πολυκαταστημάτων Karstadt, κήρυξε πτώχευση.

Επί του παρόντος, η ύφεση έχει αντιστρέψει το παραδοσιακό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών, δεδομένου ότι το ποσοστό ανεργίας είναι για πρώτη φορά μεγαλύτερο για τους άνδρες παρά για τις γυναίκες. Όμως, στην ΕΕ το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (8,5% τον Απρίλιο του 2009) είναι λίγο μόνο χαμηλότερο απ' ό,τι των ανδρών (8,6%), ενώ στην ευρωζώνη το ποσοστό των γυναικών (9, 4%) παραμένει υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο των ανδρών (8,9%).

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης το χάσμα στις αμοιβές. Οι γυναίκες σε όλη την ΕΕ κερδίζουν κατά μέσο όρο 17,4% λιγότερα από τους άνδρες για κάθε ώρα εργασίας. Παρ' όλα αυτά, ο αριθμός των εργαζομένων στην Ευρώπη αυξάνεται και το 59% των νέων αποφοίτων πανεπιστημίων είναι γυναίκες.

 

Ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Εκστρατεία για τη διαφορά αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι