Cesta

Rovnost žen a mužů v době krize - 16/06/2009

Podle studie EU by recese mohla ohrozit více pracující ženy než muže, což by jen podtrhlo přetrvávající rozdíly mezi oběma pohlavími na evropském trhu práce.

I v ekonomicky příznivějších časech je nezaměstnanost a chudoba rozšířenější mezi ženami než mezi muži. Částečně je to kvůli tomu, že mnoho žen (asi jedna třetina) pracuje na částečný úvazek (včetně smluv na dobu určitou). Proto jsou jejich místa více ohrožena. Ženy také méně často zaujímají odpovědná místa a pracují v méně lukrativních profesích.

„Zpomalení hospodářského růstu ohrožuje zejména ženy, protože ty častěji než muži zastávají nejistá pracovní místa,“ uvádí se ve zprávě.

Komise pořádala tento týden konferenci English o tom, jak hospodářský pokles postihuje ženy.

Evropská unie v posledních desetiletích přijala právní předpisy o rovnosti žen a mužů a zavedla opatření, která mají ženám pomoci v kariéře. I přesto je diskriminace na pracovišti neustálým problémem.

Ženy rovněž nesou větší odpovědnost za výchovu dětí a často musí po narození dítěte svou práci omezit. Evropská unie také navrhla změny stávajících předpisů, které mají rodičům pomoci najít rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem.

Od dubna 2008 přišla ekonomika o více než 4 miliony pracovních míst. Zpočátku byla zasažena odvětví s převažující mužskou pracovní sílou, jako jsou finance, stavebnictví a výroba. Nezaměstnanost se však rozrostla i do dalších odvětví.

Mnoho pracovníků bylo také propuštěno v odvětví služeb, jež v hospodářství EU tvoří dvě třetiny pracovních míst. Přibližně polovinu osob zaměstnaných ve službách tvoří ženy a v maloobchodě je to více než 60 %. V Německu se o svá místa bojí tisíce žen poté, co firma Arcandor, majitel obrovského řetězce obchodních domů Karstadt, ohlásila bankrot.

Recese prozatím snížila rozdíly mezi ženami a muži v tom, že míra nezaměstnanosti u mužů poprvé převýšila míru nezaměstnanosti u žen. Avšak počet nezaměstnaných žen v EU (8,5 % v dubnu 2009) je stále jen o trochu nižší než u mužů (8,6 %). V eurozóně naproti tomu je více nezaměstnaných žen (9,4 %) než mužů (8,9 %).

Ve zprávě se také uvádějí rozdíly v platech. Za každou odpracovanou hodinu dostanou ženy v EU v průměru o 17,4 % méně než muži. I přesto však počet pracujících roste a 59 % všech nových absolventů vysokých škol jsou ženy.

 

Další informace o rovnosti žen a mužů v EU

Kampaň o rozdílech v odměňování žen a mužů

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy