Navigačný riadok

EÚ prehodnocuje stratégiu zamestnanosti - 03/06/2009

Mladý muž opravuje počítač ©EU

Komisia navrhuje okamžité uvoľnenie prostriedkov do výšky 19 mld. eur z účelových fondov na boj proti rastu nezamestnanosti následkom recesie.

Návrh je súčasťou akčného plánu pre zamestnanosť, ktorý takisto navrhuje vyčleniť 500 mil. eur na mikroúvery pre začínajúcich podnikateľov a rozšírenie odbornej praxe pre mladých ľudí. Očakáva sa, že lídri EÚ plán prediskutujú na svojom stretnutí koncom júna.

Prostriedky vo výške 19 mld. eur pochádzajú z programov sociálneho fondu EÚ na podporu zamestnanosti a zníženie rozdielov v životnej úrovni. Na obdobie rokov 2007 až 2013 vyčlenila EÚ do fondu 77 mld. eur, t. j. približne 10 % svojho celkového rozpočtu. S ohľadom na rast nezamestnanosti chce Komisia urýchliť čerpanie fondov s cieľom pomôcť ľuďom postihnutým krízou. Navrhuje, aby sa upustilo od obvyklej požiadavky spolufinancovania zo strany členských štátov.

Prostriedky zo skoršieho čerpania by sa mali použiť na rekvalifikáciu pracovníkov, na pomoc pri hľadaní zamestnania a rozbehnutie vlastného podnikania. Vlády by mohli prostriedky takisto použiť na kompenzáciu zníženia príjmov pracovníkov v dôsledku krátenia pracovného času pre pokles objednávok ich zamestnávateľov. Veľa členských štátov EÚ podporuje krátkodobé práce, aby stovky tisícov pracovníkov nestratili prácu v čase hospodárskeho útlmu.

S pomocou Európskej investičnej banky navrhuje Komisia zriadiť mechanizmus s rozpočtom 500 mil. eur na poskytovanie mikroúverov Deutsch (de) English (en) français (fr) pre ľudí odhodlaných začať s vlastným podnikaním. Takmer 100 mil. eur pre tento mechanizmus sa získa presmerovaním prostriedkov z existujúcich fondov.

V rámci pomoci pre mladých ľudí uplatniť sa na trhu práce sa Komisia usiluje o to, aby sa spoločnosti v celej EÚ zaviazali prijať o 5 miliónov viac čerstvých absolventov a stážistov. Nezamestnanosť mladých Európanov (pod 25 rokov) sa vyšplhala na 17 %, čo je dvojnásobok priemernej hodnoty.

Plán sa zasadzuje za okamžitú pomoc nezamestnaným s argumentom, že s narastajúcou dĺžkou nezamestnanosti sa skracujú šance na opätovné uplatnenia na trhu práce. Nezamestnaní by mali začať odbornú prípravu alebo iné zamestnanie čo najskôr – v prípade mladých ľudí vo veku do 20 rokov do 1 mesiaca, u ľudí vo veku od 20 do 25 rokov do 2 mesiacov a v prípade ľudí vo veku nad 25 rokov do 3 mesiacov od prepustenia.

EÚ čelí najhoršej recesii za posledné desaťročia. Očakáva sa, že monetárne a fiškálne stimuly by mali zabrať v budúcom roku ale dovtedy príde v hospodárstve o prácu 8,5 milióna ľudí. Do konca roku 2010 by mal počet nezamestnaných v eurozóne dosiahnuť 11,5 %, čo je najvyššia hodnota od čias 2. svetovej vojny.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy