Ścieżka nawigacji

Strategia UE na rzecz zatrudnienia - 03/06/2009

Młody mężczyzna pracujący przy komputerze ©EU

Komisja Europejska zaproponowała przeznaczenie w trybie przyspieszonym 19 mld funduszy przydzielonych na inny cel na pomoc bezrobotnym, których dotknął kryzys gospodarczy.

Propozycja ta znalazła się w planie działania na rzecz zatrudnienia. Przewidziano również utworzenie nowego unijnego instrumentu mikrokredytowego o puli 500 mln euro wspierającego zakładanie działalności gospodarczej, a także zwiększenie liczby staży dla młodych ludzi. Przywódcy państw UE mają przedyskutować tę propozycję na zaplanowanym na czerwiec posiedzeniu.

19 mld euro pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), który ma na celu wspieranie zatrudnienia i niwelowanie różnic w standardzie życia. W latach 2007–13 na EFS przeznaczono 77 mld euro, czyli ok. 10 proc. ogólnego budżetu UE. Jako że stopa bezrobocia rośnie, Komisja chce jak najszybciej pomóc osobom, których dotknęła recesja. Zaproponowano również tymczasowe zniesienie wymogu współfinansowania przez poszczególne państwa członkowskie.

Pomoc wypłacona w trybie przyspieszonym zostanie przeznaczona na szkolenia z zakresu przekwalifikowania zawodowego, poszukiwania pracy i zakładania własnej firmy. Rządy będą mogły również przeznaczyć środki na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ograniczonym wymiarze godzin z powodu mniejszego zapotrzebowania na rynku. Dzięki temu w dobie kryzysu gospodarczego setki tysięcy pracowników będą mogły zachować swoje miejsca pracy.

Z pomocą Europejskiego Banku Inwestycyjnego Komisja zamierza utworzyć nowy unijny instrument mikrokredytowy Deutsch (de) English (en) français (fr) o puli 500 milionów euro. Mikrokredyty mają pomóc osobom zamierzającym rozpocząć własną działalność gospodarczą. Na instrument ten przeznaczono około 100 mln euro z obecnego budżetu unijnego.

Aby pomóc młodym ludziom w zaistnieniu na rynku pracy, Komisja wezwała firmy w całej UE do zwiększenia o 5 milionów liczby osób przyjmowanych na staże i praktyki. Bezrobocie wśród Europejczyków poniżej 25 roku życia sięga już 17 proc. (stopa ta jest dwa razy wyższa niż dla ogółu ludności).

W planie podkreślono, że im dłużej dana osoba pozostaje bezrobotna, tym trudniej jest jej znaleźć nową pracę, dlatego zaleca się jak najszybsze udzielenie pomocy osobom w takiej sytuacji. Osoba bezrobotna powinna otrzymać propozycję szkolenia lub pracy nie później niż trzy miesiące po uzyskaniu statusu bezrobotnego (dwa miesiące w przypadku osób poniżej 25 roku życia oraz jeden miesiąc w przypadku osób, które nie ukończyły 20 lat).

Obecnie UE doświadcza najgorszej w swojej historii recesji. Bodźce monetarne i podatkowe powinny przynieść owoce w przyszłym roku. Przewiduje się, że do tego czasu około 8,5 mln osób straci pracę. Zanosi się na to, że do końca roku 2010 r. bezrobocie w strefie euro wzrośnie do 11,5 proc. – byłby to najwyższy poziom od czasów drugiej wojny światowej.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki