Navigointipolku

Uusi strategia työllisyyden tueksi - 03/06/2009

Nuori mies ruuvaa tietokoneen koteloa ©EU

EU-komissio ehdottaa, että työttömyyden torjuntaan varatun 19 miljardin euron rahoituserän maksamista nopeutetaan.

Komission ehdotus sisältyy uuteen työllisyyden toimintaohjelmaan, jossa esitetään myös uuden, 500 miljoonan euron mikroluottojärjestelyn perustamista uusien yritysten tueksi ja nuorille tarkoitettujen oppisopimuspaikkojen luomiseksi. EU-johtajat käsittelevät suunnitelmaa Eurooppa-neuvoston kesäkuisessa kokouksessa.

Kaavailtu 19 miljardin euron tuki on tarkoitus maksaa Euroopan sosiaalirahastosta, jonka tehtävänä on edistää työllisyyttä ja vähentää EU:n eri alueiden välisiä varallisuuseroja. EU on osoittanut rahastoon 77 miljardia euroa vuosina 2007–2013 eli lähes 10 % unionin kokonaisbudjetista. Talouskriisi on lisännyt työttömyyttä kaikkialla, ja komissio haluaa uuden suunnitelman avulla nopeuttaa kriisistä kärsineille annettavaa tukea. Se ehdottaa myös, ettei jäsenmailta tällä kertaa edellytetä Euroopan sosiaalirahastosta maksettavan tuen yhteisrahoitusta.

Ehdotuksessa esitetään, että aikaistetut maksut käytetään työntekijöiden uudelleenkoulutukseen, työnhakijoiden auttamiseen työpaikan etsimisessä ja yritystoiminnan aloittamiseen. EU-maat voisivat käyttää rahoitusta myös työajan lyhentymisen vuoksi maksettaviin korvauksiin. Tilausten vähentyminen pakottaa työnantajat lyhentämään työaikaa, mikä puolestaan johtaa työntekijöiden palkanmenetykseen. Monet EU-maat tukevat lyhennettyä työaikaa ja lyhytaikaisia työsuhteita koskevia järjestelyjä, joiden turvin sadattuhannet työntekijät voivat säilyttää työpaikkansa taantuman aikana.

Komissio ehdottaa myös, että Euroopan investointipankin kanssa perustetaan uusi, 500 miljoonan euron mikroluottojärjestely Deutsch (de) English (en) français (fr) oman yritystoiminnan aloittajien tueksi. Nykyisestä EU:n budjetista mikroluottojärjestelyyn osoitettaisiin noin 100 miljoonaa euroa.

Jotta nuoret pääsisivät työmarkkinoille, komissio haluaa yritysten sitoutuvan koko EU:ssa siihen, että nuorille tarjotaan vähintään 5 miljoonaa uutta oppisopimus- ja harjoittelupaikkaa. Alle 25-vuotiaiden eurooppalaisten työttömyysaste on jo yli 17 %, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin yleinen työttömyysaste.

Suunnitelman mukaan työttömiä on pyrittävä auttamaan välittömästi – mitä pitempään työntekijä on työttömänä, sitä vaikeampaa uuden työpaikan löytäminen on. Työttömille olisi tarjottava koulutus- tai työskentelymahdollisuuksia kolmen kuukauden sisällä työttömäksi jäämisestä. Alle 25-vuotiaille aikaraja olisi 2 kuukautta ja alle 20-vuotiaille 1 kuukausi.

EU:n talous on vuosikymmeniin pahimman taantuman kourissa. Raha- ja finanssipoliittisten elvytystoimien vaikutusten odotetaan näkyvän ensi vuodesta lähtien. Sitä ennen EU:n arvioidaan menettävän noin 8,5 miljoonaa työpaikkaa. Vuoden 2010 lopussa euroalueen työttömyyden ennustetaan olevan 11,5 %, mikä on enemmän kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä