Διαδρομή πλοήγησης

Κοινή δέσμευση για την απασχόληση - 03/06/2009

Νέος εργαζόμενος επιδιορθώνει υπολογιστή ©EU

Η Επιτροπή προτείνει την άμεση διάθεση 19 δις ευρώ για την καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς γίνονται πλέον αισθητές οι επιπτώσεις της ύφεσης.

Η πρόταση εντάσσεται στη στρατηγική για την απασχόληση η οποία περιλαμβάνει, επίσης, τη διάθεση 500 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση μικροπιστώσεων σε νέες επιχειρήσεις και για περισσότερες θέσεις πρακτικής άσκησης για νέους. Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα εξετάσουν το σχέδιο όταν συναντηθούν αργότερα τον Ιούνιο.

Τα 19 δις ευρώ θα προέλθουν από το κοινωνικό ταμείο, δηλαδή το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της απασχόλησης και τη μείωση των διαφορών στο βιοτικό επίπεδο. Για το διάστημα 2007-13, η ΕΕ έχει διαθέσει στο ταμείο 77 δις ευρώ, δηλαδή το 10% περίπου του συνολικού της προϋπολογισμού. Καθώς η ανεργία αυξάνεται συνεχώς, η Επιτροπή επιθυμεί να επιταχύνει τη χρηματοδότηση για να βοηθήσει όσους πλήττονται από την ύφεση. Προτείνει επίσης την άρση της συνήθους προϋπόθεσης σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση.

Τα ποσά πρόκειται να διατεθούν για την επιμόρφωση των εργαζομένων ώστε αυτοί να μπορούν να βρουν εργασία και να ξεκινήσουν δικές τους επιχειρήσεις. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τα χρήματα για να αποζημιώνουν τους εργαζόμενους "περιορισμένου χρόνου εργασίας" οι οποίοι βλέπουν τις αποδοχές τους να συρρικνώνονται, όταν οι εργοδότες μειώνουν τις ώρες εργασίας επειδή περιορίζονται οι παραγγελίες. Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ επιδοτούν την εργασία περιορισμένου χρόνου, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων σε περιόδους κάμψης της ζήτησης.

Με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η Επιτροπή προτείνει επίσης τη δημιουργία μηχανισμού με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ για τη χορήγησημικροδανείων Deutsch (de) English (en) français (fr) σε άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Ήδη υπάρχοντα κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ θα μπορούσαν να διατεθούν για το συγκεκριμένο νέο μηχανισμό χορήγησης μικροπιστώσεων.

Για να διευκολυνθεί η ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, η Επιτροπή επιδιώκει επίσης να αναληφθεί από όλες τις επιχειρήσεις της Ευρώπης δέσμευση για πρόσληψη 5 εκατομμυρίων μαθητευόμενων ή ασκούμενων εργαζομένων. Η ανεργία των Ευρωπαίων κάτω των 25 ετών έφθασε στο 17%, ποσοστό υπερδιπλάσιο της συνολικής ανεργίας.

Το σχέδιο κάνει έκκληση για άμεση βοήθεια στους ανέργους, αναγνωρίζοντας ότι όσο περισσότερο παραμένει κάποιος στην ανεργία τόσο δυσκολότερα βρίσκει μια θέση απασχόλησης. Οι άνεργοι θα πρέπει να παρακολουθούν πρόγραμμα κατάρτισης ή να βρίσκουν άλλη εργασία μέσα σε τρεις μήνες από την απόλυσή τους (δύο μήνες για τους κάτω των 25 και ένα μήνα για τους κάτω των 20 ετών).

Η ΕΕ πλήττεται από τη χειρότερη οικονομική ύφεση των τελευταίων δεκαετιών. Αναμένονται συνεπώς νομισματικά και φορολογικά κίνητρα για τόνωση της οικονομίας την επόμενη χρονιά όταν θα έχουν χαθεί 8,5 περίπου εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Η ανεργία στην ευρωζώνη αναμένεται να αυξηθεί στο 11,5% μέχρι το τέλος του 2010, το υψηλότερο επίπεδο από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι