Sti

EU løfter sløret for jobstrategi - 03/06/2009

Ung mand, der arbejder med computer ©EU

Recessionen bider: Kommissionen foreslår frigørelse af 19 milliarder euro i øremærkede midler til at bekæmpe ledigheden.

Forslaget indgår i en handlingsplan, der også opfordrer til at åbne 500 millioner euro i mikrokreditter – meget små lån – til nye virksomheder og flere praktikantjob til unge. EU's ledere ventes at drøfte planen på deres møde senere på måneden.

De 19 milliarder euro skal komme fra Socialfonden, et EU-program, der støtter jobskabelse og mindsker forskelle i levestandarden. For 2007-2013 har EU bevilget 77 milliarder euro – 10 % af det samlede budget – netop til Socialfonden. Med den stigende ledighed ønsker Kommissionen, at der hurtigere bliver bevilget penge til at hjælpe mennesker, som er ramt af afmatningen. Den foreslår også, at der ses bort fra det normale krav om, at EU-landene også skal lægge penge på bordet sammen med fonden.

Den hurtigere frigørelse af midlerne skal gå til videreuddannelse af medarbejdere, hjælp med jobsøgning og start af egen virksomhed. Landene kan også bruge pengene til at kompensere ansatte, der går på nedsat tid, så længe virksomheden kører i et lavere gear. Mange EU-lande giver tilskud til nedsat arbejdstid. Dermed beholder hundredtusindvis af ansatte deres arbejde i krisetider. Tænk blot på skraldemandsmodellen fra Århus i 1990'erne.

Med hjælp fra Den Europæiske Investeringsbank forslår Kommissionen også, at der startes et program på 500 millioner euro, som skal give mikrokreditter Deutsch (de) English (en) français (fr) til folk, som vil starte egen virksomhed. Omkring 100 millioner euro i eksisterende midler skal omlægges til den nye mikrokreditordning.

For at sluse unge ind på arbejdsmarkedet ønsker Kommissionen også at få tilsagn fra virksomheder i hele EU om at ansætte 5 millioner ekstra lærlinge eller elever. Arbejdsløsheden blandt unge under 25 i EU ligger nu over 17 %. Det er dobbelt så meget som blandt befolkningen som helhed.

Ifølge planen skal de arbejdsløse hjælpes omgående, for jo længere man er ledig, desto sværere bliver det at finde arbejde igen. De ledige bør enten i jobtræning eller beskæftigelse inden for tre måneder, efter de har mistet jobbet – to måneder, hvis de er under 25 og én måned, hvis de er under 20.

EU er midt i den værste afmatning i årtier. De penge- og finanspolitiske initiativer ventes at give resultater fra næste år, men inden da vil der være forsvundet 8,5 millioner stillinger. I euroområdet ventes arbejdsløsheden at stige til 11,5 % inden udgangen af 2010 – det er det højeste niveau siden anden verdenskrig.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links