Cesta

EU představila svou strategii v oblasti pracovních míst - 03/06/2009

Mladý muž opravuje počítač © ES

Komise navrhuje okamžitě uvolnit 19 miliard eur z vyčleněných fondů, aby bylo v době prohlubující se recese možné lépe čelit rostoucí nezaměstnanosti.

Návrh má formu akčního plánu pro zaměstnanost, který rovněž vyzývá k poskytnutí 500 milionů eur na mikroúvěry (drobné půjčky) pro začínající podniky a k nabízení většího počtu stáží pro mladé lidi. Vrcholní představitelé EU by měli o plánu jednat na zasedání, které se uskuteční koncem června.

Devatenáct miliard eur by se vyčlenilo ze sociálního fondu, což je program EU na podporu zaměstnanosti a snižování rozdílů v životní úrovni. Na období 2007–2013 vyčlenila EU pro tento fond 77 miliard eur (asi 10 % svého celkového rozpočtu). Jelikož nezaměstnanost roste, chce Komise urychlit financování na pomoc lidem, kteří byli recesí zasaženi. Navrhuje rovněž zrušit obvyklý požadavek, aby členské státy doplatily určitou část z fondů samy.

Tyto zálohy by se použily na rekvalifikaci pracovníků a pomohly by jim při hledání nového pracovního místa či při zahájení vlastního podnikání. Vlády by také mohly peníze použít na kompenzaci zaměstnanců za „zkrácenou“ práci, kdy přicházejí o část své výplaty, protože zaměstnavatelé zkracují pracovníkům pracovní dobu kvůli sníženým objednávkám. Práci na zkrácenou dobu subvencuje mnoho zemí Unie. Stovky tisíc zaměstnanců si tak mohou udržet své místo během hospodářské krize.

Komise rovněž navrhuje s pomocí Evropské investiční banky zahájit program ve výši 500 milionů eur, který by lidem poskytoval drobné půjčky Deutsch (de) English (en) français (fr) , aby mohli začít sami podnikat. Ze stávajících fondů EU bude pro tyto nové mikroúvěry použito asi 100 milionů eur.

Aby se mladí lidé mohli uchytit na trhu práce, snaží se Komise získat závazek od firem v celé EU, že přijmou o 5 milionů více učňů či praktikantů. Míra nezaměstnanosti u Evropanů mladších 25 let přesahuje 17 %, což je více než dvojnásobek průměrné hodnoty.

Plán vyzývá k tomu, aby se pomoc nezaměstnaným nedokládala. Ukazuje se, že čím déle je někdo bez práce, tím těžší je pro něj si najít nové zaměstnání. Nezaměstnaní by měli jít na rekvalifikaci nebo získat nové místo do třech měsíců po propuštění. Pokud jsou mladší 25 let, měly by to být dva měsíce a jeden měsíc, jestliže je jim méně než 20 let.

Evropská unie čelí nejhorší recesi za několik desetiletí. Očekává se, že finanční pomoc by se měla začít projevovat příští rok poté, co hospodářství ztratí asi 8,5 milionů pracovních míst. Vypadá to, že nezaměstnanost v eurozóně se do konce roku 2010 zvýší na 11,5 %, což by byla nejvyšší hodnota od druhé světové války.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy