Навигационна пътека

ЕС представя стратегия за заетостта - 03/06/2009

Млад мъж, поправящ компютър ©EU

Комисията предлага незабавно да се освободят средства в размер на 19 млрд. евро за борба с безработицата на фона на все по-силно усещащата се рецесия.

Предложението е формулирано в план за действие за заетостта, който също така призовава за микрокредитиране (отпускане на много малки заеми) в размер на 500 млн. евро за новосъздадени предприятия, както и за повече стажове за младите хора. Очаква се лидерите на ЕС да обсъдят плана на срещата си през юни.

19-те млрд. евро ще дойдат от социалния фонд, програмата на ЕС за подпомагане на заетостта и намаляване на различията в жизнения стандарт. За периода 2007-13 г. ЕС е предвидил 77 млрд. евро за фонда - около 10% от общия си бюджет. В условията на увеличаваща се безработица Комисията иска да ускори финансирането, за да помогне на засегнатите от рецесията хора. Тя също така предлага да се отмени обичайното изискване за съфинансиране от страна на държавите в ЕС.

Авансовите плащания ще се изразходват за преквалифициране на работници, за подпомагане на търсенето на работа и започването на свой собствен бизнес. Правителствата ще могат да използват средствата и за компенсиране на работниците за работа на непълно работно време, т.е. за намаляването на заплатите, когато работодателите съкращават работното време поради силно свиване на поръчките. Много страни от ЕС субсидират работата на непълно работно време, като по този начин хиляди работници запазват работното си място по време на кризи.

С помощта на Европейската инвестиционна банка Комисията също така предлага да се създаде програма на стойност 500 млн. евро за отпускане на малки заеми Deutsch (de) English (en) français (fr) за започване на собствен бизнес. Около 100 млн. евро от средствата на ЕС ще бъдат пренасочени към новия инструмент за микрокредитиране.

За да помогне на младите хора да намерят място на трудовия пазар, Комисията също така се опитва да убеди компаниите от ЕС да осигурят още 5 милиона места за професионално обучение и стажове. Безработицата сред европейците на възраст под 25 години надхвърли 17% - повече от два пъти над средното равнище.

Планът призовава за незабавна помощ за безработните, отчитайки факта, че колкото по-дълго човек е без работа, толкова по-трудно става да си намери такава. Безработните трябва да участват в обучение или да бъдат назначени на друга работа до три месеца след уволнението си - два месеца, ако са на по-малко от 25-годишна възраст, и един, ако са на по-малко от 20 години.

ЕС преживява най-тежката си рецесия от десетилетия. Очаква се ефектът от монетарните и фискалните стимули да се усети през следващата година - след като работните места в икономиката намалеят с около 8,5 млн. Изглежда, че безработицата в еврозоната ще нарасне до 11,5 % до края на 2010 г. - най-високото равнище след Втората световна война.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки