Navigatsioonitee

ELi esmatähtis ülesanne: töökohtade säilitamine - 07/05/2009

Kuna töötute arv on lähenemas sõjajärgsele tasemele, kutsub EL kokku tööhõiveteemalise eritippkohtumise.

Tippkohtumise keskpunktis on mure selle üle, millist hinda peavad eurooplased majanduslanguse tingimustes maksma. Märtsis kaotas kogu ELis töö üle 600 000 inimese ning mitmes liikmesriigis on viimastel kuudel aset leidnud sotsiaalsed rahutused.

Euroopa peab muutma tööhõive oma peamiseks prioriteediks, ütles Euroopa Komisjoni president Barroso pärast täna Prahas toimund läbirääkimisi. Ta kutsus üles võtma täiendavaid meetmeid, et pidurdada töötute koguarvu kasvu.

Tööhõivevolinik Vladimir Špidla rõhutas, et EL peab kasutama kõiki kättesaadavaid vahendeid selleks, et pehmendada mõju, mida majanduslangus avaldab töötajatele. Näiteks saavad kriisist mõjutatud inimeste aitamiseks oma osa anda nii Euroopa Sotsiaalfond DeutschEnglishfrançais kui ka Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond.

Ettevõtjatel soovitatakse esialgu vähendada töötajate töötundide arvu ning neid mitte kohe vallandada. Töötajad saaksid kõnealust vaba aega kasutada uute oskuste omandamiseks. Osad ettevõtted juba talitavad nii, eelkõige Saksamaal.

Ettevõtjad peaksid tööle võtma rohkem stažööre ja praktikante, et eelkõige keskkooli- või kolledžilõpetajatest noored saaksid tööturul väärtuslikke kogemusi. Töötuse määr alla 25-aastaste eurooplaste hulgas on juba üle 17 %, mis on kaks korda rohkem, kui Euroopas üldiselt, ning mõnes ELi liikmesriigis ületab see näitaja tulevikus eeldatavasti 30 % künnise. Koolituskavade raames tuleks keskenduda kõige vajalikematele oskustele.

Oma tegevusega alustavatele ettevõtjatele antav suurem abi võiks samuti aidata noortel ja töötutel jätkuvalt arenguga kaasas käia.

Praha läbirääkimiste korraldajaks oli praeguse ELi eesistujariigi Tšehhi Vabariigi valitsus, kuid kaasatud olid ka kaks järgmist eesistujariiki – Rootsi ja Hispaania. Tööandjad ja ametiühingud võtsid samuti läbirääkimistest osa. Komisjon esitab peamised järeldused češtinaEnglishfrançais juunis toimuval ELi juhtide kohtumisel.

Majanduslanguse jätkudes oli 27 ELi liikmesriigi töötuse määr märtsis 8,3 % (veebruaris oli kõnealune näitaja 8,1 %). Praegu on Euroopas 20 miljonit töötut – 4 miljonit rohkem kui aasta tagasi. Eurotsoonis kasvas töötuse määr 8,7 %-lt 8,9 %ni.

Kuid halvim ootab meid ilmselt alles ees. Prognoositakse, et 2010. aasta lõpuks tõuseb töötuse määr eurotsoonis 11,5 %ni, mis on kõrgeim alates Teise maailmasõja lõpust.

„Me ei saa praeguse kriisi poolt põhjustatud tööpuudust ära hoida,” ütles president Barroso. „Kuid praegu meetmeid võttes võime vähendada töökohtade kaotust ja aidata miljonitel inimestel leida uusi ja paremaid töökohti.”

 

Lugege lähemalt selle kohta, mida EL võtab ette seoses majanduskriisi sotsiaalse dimensiooniga

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad