Sökväg

Hur trygg är din pension? - 09/03/2009

Äldre par på strand ©EC

Finanskrisen kan tvinga EU-länderna att ändra sina pensionssystem, men de flesta européer som går i pension i dag behöver inte oroa sig för sina pensioner.

Inget pensionssystem är helt skyddat mot ekonomins upp- och nedgångar, men det europeiska systemet är ändå relativt robust. Detta framgår av en ny EU-rapport. Men krisen sätter fokus på vissa aspekter av pensionssystemen, särskilt den fondbaserade finansieringen, som drabbas mer direkt och omedelbart av krisen.

I rapporten English granskas olika typer av pensionssystem, bland annat förfinansierade system och fördelningssystem, samtidigt som det konstateras att pensionssystemen är av långfristig karaktär och därmed delvis skyddade från marknadens svängningar.

De privata pensionsfondernas tillgångar har drabbats av en dramatisk värdeminskning under det senaste året. Pensionsfonderna verkar dock inte i någon större utsträckning ha investerat i sådana problematiska tillgångar som har underminerat det internationella banksystemet.

Hur människors privata pensionsplaner påverkas av den minskade avkastningen på investeringar beror på hur systemet är uppbyggt. Allmänt kan sägas att de som tillhör ett förmånsbestämt, företags- eller yrkesbaserat pensionssystem kommer att få den pension som de förväntar sig, eftersom investeringsrisken täcks av systemet och förmånerna i princip är garanterade. Detta kan dock komma att ändras om finansieringen måste justeras för att kompensera för förlusterna.

Enligt rapporten kan man inte utesluta allvarligare effekter. Det konstateras att både EU och medlemsländerna har lagar som skyddar arbetstagare om de företag som betalar ut förmåner i förmånsbestämda system inte kan betala.

I avgiftsbestämda system har risken däremot flyttats över på individen, eftersom förmånerna är direkt beroende av avkastningen på fondens investeringar. De människor som fortfarande har ett långt arbetsliv framför sig kan hoppas på att investeringarna hinner återhämta sig. Även de som närmar sig pensionsåldern kan klara sig genom krisen, om deras pensionsplaner bygger på en livscykelstrategi som minskar risken ju närmare pensionen man kommer.

Men äldre utan livscykelplan och med ett avgiftsbestämt pensionssystem riskerar att få en lägre pension eller måste arbeta längre för att kompensera för förlusterna.

Sådana fall är dock sällsynta. De flesta européer som går i pension i dag får sin pension från offentliga fördelningssystem som hittills inte har påverkats mycket av krisen. Men om den svaga konjunkturen håller i sig och arbetslösheten fortsätter att öka, kan EU-länderna bli tvungna att se över sina pensionssystem för att säkra deras framtid.

2009 års rapport om socialt skydd och social integration DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar