Navigačný riadok

Je váš dôchodok ohrozený? - 09/03/2009

Párik dôchodcov sediacich na pláži ©EC

Finančná kríza môže doviesť krajiny EÚ k úprave dôchodkových systémov, no väčšina z Európanov, ktorí sa chystajú do dôchodku už teraz, sa o svoje dôchodky nemusí obávať.

Proti výkyvom hospodárstva nie je imúnny žiaden dôchodkový systém, hoci podľa najnovšej štúdie EÚ je európsky dôchodkový systém relatívne stabilný. Kríza napriek tomu upriamila pozornosť na niektoré aspekty dôchodkových systémov, predovšetkým na dôchodkové fondy, pri ktorých sú dôsledky hospodárskej krízy bezprostrednejšie a priamejšie.

Dlhodobý charakter dôchodkových systémov poskytuje istú formu ochrany pred otrasmi na trhu. Práve v tomto duchu sa v štúdii English skúmajú rôzne typy dôchodkových systémov vrátane fondového (2. pilier) a priebežného (1. pilier) systému.

Súkromné dôchodkové fondy zaznamenali za posledný rok výrazný pokles hodnoty svojich aktív. Existuje však málo dôkazov o tom, že by významne investovali do toxických aktív, ktoré podkopali celosvetový bankový systém.

Miera vplyvu nízkych výnosov na investície osôb v súkromných dôchodkových systémoch závisí od ich typu. Vo všeobecnosti platí, že osoby v zamestnaneckých dôchodkových systémoch s definovanými dávkami dostanú také dôchodky, aké očakávajú, pretože investičné riziko je kryté systémom a vyplácanie dôchodkov je v princípe garantované. Aj to sa však môže zmeniť úpravami fondu za účelom náhrady strát.

Podľa štúdie nie je možné vylúčiť ani závažnejšie dosahy krízy. EÚ aj jednotlivé členské štáty disponujú právnymi predpismi na ochranu pracovníkov v prípade bankrotu podnikov, ktoré finančne prispievajú do dôchodkových systémov s definovanými dávkami.

Na druhej strane, systémy dôchodkového poistenia s definovanými príspevkami presúvajú riziko v plnej miere na jednotlivcov. Vyplýva to z toho, že vyplatený dôchodok priamo závisí od výkonnosti investícií vo fonde. Osoby, ktorým do dôchodku ostáva ešte veľa rokov, majú šancu, že sa im investície vrátia. Ale aj tí, ktorí odchádzajú do dôchodku už o pár rokov, môžu krízu prekonať v prípade, že ich investičný plán využíva stratégiu fondu životného cyklu, ktorého cieľom je znížiť riziko investícií v poslednej fáze dôchodkového sporenia.

Starší ľudia, ktorí si nezvolili fond životného cyklu a spoliehali sa na výnosy z druhého piliera, budú možno musieť žiť z menších dôchodkov alebo pracovať dlhšie, aby vykompenzovali straty.

Takéto prípady však nie sú bežné. Väčšina Európanov odchádzajúcich do dôchodku sa stále vo veľkej miere spolieha na verejné priebežne financované dôchodkové systémy, tzv. prvý pilier. Na tieto systémy finančná kríza doposiaľ veľký vplyv nemala. Ak však bude prepad hospodárstva pokračovať a miera nezamestnanosti stúpať, vlády budú pravdepodobne musieť upraviť svoje dôchodkové systémy tak, aby udržali ich dlhodobú životaschopnosť.

Spoločná správa o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení za rok 2009 DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy