Ścieżka nawigacji

Czy nasze emerytury są bezpieczne? - 09/03/2009

Para starszych ludzi siedzących na plaży ©WE

Kryzys finansowy może zmusić kraje UE do dokonania przeglądu systemów emerytalnych. Jednak większość Europejczyków, którzy właśnie przechodzą ma emeryturę, nie ma powodów do obaw.

Z raportu UE wynika, że choć żaden system emerytalny nie jest w pełni odporny na wahania gospodarcze, europejski system jest w dość dobrej kondycji. Kryzys uwydatnił jednak niektóre aspekty systemów emerytalnych, zwłaszcza tych opierających się na funduszach emerytalnych, które szczególnie ucierpiały w ostatnim czasie.

Systemy emerytalne to systemy długoterminowe, dlatego są one mniej podatne na zawirowania na rynku. W raporcie English przeanalizowano różne rodzaje systemów emerytalnych, np. systemy kapitałowe i repartycyjne.

W zeszłym roku prywatne fundusze emerytalne odnotowały duży spadek wartości jednostek. Jednak nie wydaje się, żeby w portfelach funduszy znajdowały się toksyczne aktywa, które są odpowiedzialne za światowy kryzys bankowy.

To, w jakim stopniu daną osobę dotknie spadek stopy zwrotu z inwestycji, zależy od rodzaju wybranego funduszu. Z reguły osoby objęte systemem o zdefiniowanym świadczeniu otrzymają oczekiwane dochody, ponieważ system ten uwzględnia ryzyko związane z inwestycjami, a wypłata świadczeń jest zasadniczo zagwarantowana. Sytuacja może jednak zmienić się, jeżeli dany fundusz będzie musiał odrobić poniesione starty.

Jednakże raport podkreśla, że nie można wykluczyć poważniejszych skutków. Zarówno prawo UE, jak i przepisy poszczególnych państw członkowskich chronią pracowników na wypadek upadłości instytucji finansujących systemy o zdefiniowanym świadczeniu.

Natomiast w systemach opierających się na zdefiniowanej składce ciężar ryzyka ponosi w pełni osoba wpłacająca składki. Dzieje się tak dlatego, że wysokość wypłacanego świadczenia zależy bezpośrednio od stopy zwrotu funduszu. Dla osób, które mają przed sobą jeszcze wiele lat pracy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że fundusze odrobią poniesione straty. Osoby zbliżające się do emerytury również mogą uniknąć kryzysu, pod warunkiem że w ich planie emerytalnym przewidziano zmniejszanie się ryzyka proporcjonalnie do wieku oszczędzającego.

Istnieje jednak ryzyko, że osoby, których plan emerytalny nie przewidywał takiego rozwiązania i które są w zupełności uzależnione od systemów o zdefiniowanej składce, będą musiały zadowolić się mniejszą emeryturą lub dłużej pracować, aby zrekompensować straty.

Jednak nie będą to częste przypadki. Większość Europejczyków w wieku emerytalnym objętych jest publicznymi systemami repartycyjnymi, na które jak do tej pory kryzys finansowy nie miał negatywnego wpływu. Jednak jeśli spowolnienie gospodarcze będzie się utrzymywać, a stopa bezrobocia rosnąć, być może rządy poszczególnych państw będą musiały dokonać przeglądu swoich systemów emerytalnych, aby zapewnić ich sprawne funkcjonowanie w dłuższej perspektywie.

Wspólne sprawozdanie w sprawie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej z 2009 r. DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki