Kruimelpad

Hoe veilig is uw pensioen? - 09/03/2009

Ouder echtpaar op het strand © EC

Door de financiële crisis moeten sommige EU-landen misschien hun pensioenstelsel aanpassen. Maar de meeste Europeanen die nu stoppen met werken, hoeven zich niet al te veel zorgen te maken over hun pensioen.

Hoewel ieder pensioenstelsel gevoelig is voor de ups en downs van de economie, zijn de pensioenen in Europa relatief veilig. Wel blijkt dat bepaalde aspecten van de pensioenstelsels, in het bijzonder de kapitaaldekking, rechtstreeks getroffen worden door de crisis.

Pensioenstelsels zijn uiteraard altijd bedoeld voor een lange termijn en bieden dus enige bescherming tegen economische problemen. Dat alles staat te lezen in een nieuw EU-verslag English, waarin allerlei pensioenstelsels, zoals kapitaaldekking- en omslagstelsels, worden besproken.

De waarde van de activa van particuliere pensioenfondsen is het voorbije jaar scherp gedaald. Maar er is weinig reden om aan te nemen dat pensioenfondsen veel geïnvesteerd hebben in de rommelkredieten die het banksysteem in de hele wereld ondermijnd hebben.

De lagere winst op investeringen treft iedereen die in een particulier pensioenplan zit, maar er zijn grote verschillen. Wie in een pensioenstelsel met vaste uitkeringen zit, houdt normaal gesproken zijn verwachte pensioen, want het stelsel draagt het investeringsrisico en de uitkeringen zijn in principe gegarandeerd. Maar dit kan veranderen als het fonds zijn verliezen moet compenseren.

Ook ernstiger gevolgen kunnen niet worden uitgesloten. In het verslag wordt er wel op gewezen dat de EU en haar lidstaten wetten hebben die werknemers beschermen wanneer bedrijven die pensioenstelsels met vaste uitkeringen financieren, failliet gaan.

In stelsels met vaste bijdragen ligt het risico daarentegen helemaal bij het individu. Het uiteindelijk uitgekeerde pensioen is immers rechtstreeks afhankelijk van de prestaties van de investeringen in het fonds. Mensen die nog lang moeten werken, kunnen wachten en hopen dat de investeringen nog iets opbrengen. Ook voor wie bijna met pensioen gaat, kan het allemaal nog wel meevallen, op voorwaarde dat het pensioenplan uitgaat van een levenscyclusbenadering, waardoor het risico verminderd wordt voor wie dichter bij de pensioenleeftijd komt.

Maar oudere mensen die geen levenscyclusplan hebben en afhankelijk zijn van een stelsel met vaste bijdrage, zullen het misschien moeten stellen met een lager pensioen, of langer blijven werken om de verliezen te compenseren.

Maar dergelijke gevallen zijn uitzonderingen. De pensioenen van de meeste Europeanen komen nog grotendeels uit omslagstelsels. Daarop heeft de financiële crisis totnogtoe weinig impact gehad. Maar als de economische achteruitgang blijft duren en de werkloosheid blijft stijgen, zullen de regeringen hun pensioenstelsels misschien moeten hervormen om ze op lange termijn betaalbaar te houden.

Gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale integratie 2009 DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links