Navigatsioonitee

Kas teie pension on kaitstud? - 09/03/2009

Vanapaar rannal istumas ©EC

Finantskriis võib suunata ELi liikmesriike pensionisüsteemide kohandamisele. Kuid enamik praegu pensionile jäävaid eurooplasi ei pea oma pensionipõlve sissetulekute pärast eriti muretsema.

Kuigi ükski pensioniskeem ei jää majanduses valitsevatest mõõnadest ja tõusudest puudutamata, on Euroopa süsteem suhteliselt tugev, selgus hiljutisest ELi aruandest. Siiski on kriis pööranud tähelepanu mõnedele pensionisüsteemi aspektidele, eelkõige kogumispensionide osas, mille puhul kriisi mõjud on olnud otsesemad ja kohesed.

Võttes arvesse asjaolu, et pikaajalisemad pensionsikeemid on turukõikumiste eest paremini kaitstud, vaadeldakse aruandes English erinevaid pensioniskeemide tüüpe, sealhulgas eelrahastatavaid ja ümberjaotamisele tuginevaid pensioniskeeme.

Erapensionifondide puhul oli eelmise aasta lõikes võimalik täheldada nende varade väärtuse märkimisväärset langust. Kuid üldjuhul ei ole pensionifondide puhul tehtud suuremahulisi investeeringuid väärtusetusse varasse, mis oli ülemaailmse pangandussüsteemi õõnestajaks.

See, kuidas väiksem investeeringutasuvus mõjutab erapensionifondidega hõlmatud inimesi, sõltub pensionsikeemi tüübist. Üldjuhul saavad väljamaksega määratud kogumispensioni skeemis osalevad inimesed oma oodatud pensioni, kuna nende investeerimisriski katab asjaomane skeem ning nende väljamaksed on üldiselt tagatud. Kuid see ei pruugi nii jääda, kui fonde hakatakse kohandama, et kaotusi kompenseerida.

Aruandes märgitakse samuti, et ka suuremad mõjud pole välistatud. Aruandest nähtub, et nii ELil kui selle liikmesriikidel on seadused, mis kaitsevad töötajaid nende ettevõtete maksejõuetuse korral, kes eelistavad väljamaksena määratud pensioniskeeme.

Väljamaksena määratud pensioniskeemid jätavad aga kogu riski üksikisiku kanda. Seepärast sõltub makstav pension otseselt fondis olevate investeeringute tulemuslikkusest. Nendel inimestel, kellel on pensioniikka jõudmiseni jäänud veel palju aastaid, on tõenäoline võimalus kaotatu taastada. Isegi pensionieale lähedal olevad inimesed võivad kriisi üle elada – kui nende kavas on võetud aluseks elukestev strateegia, mille eesmärk on investori pensioniea lähenedes riski vähendada.

Kuid elukestva kavata inimesed, kes lootsid sissemaksetega määratud pensioniskeemile, peavad hakkama saama väiksema pensioniga või kauem töötama, et kaotatu tasa teha.

Sellised juhtumid ei ole siiski väga sagedased. Enamik praegu pensionile jäävatest eurooplastest usaldavad jätkuvalt riiklikke, ümberjaotamisele tuginevaid pensioniskeeme. Neid pole finantskriis siiani väga mõjutanud. Kuid kui majanduslangus kestab ning töötus jätkuvalt suureneb, peavad valitsused tõenäoliselt oma kavad üle vaatama, et tagada nende pikem kestus.

2009. aasta ühisaruanne sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse kaasatuse kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad