Διαδρομή πλοήγησης

Πόσο ασφαλής είναι η σύνταξή σας; - 09/03/2009

Ζευγάρι ηλικιωμένων σε μια ακρογιαλιά ©EC

Αν και η χρηματοπιστωτική κρίση μπορεί να ωθήσει τις χώρες της ΕΕ να αναπροσαρμόσουν τα συνταξιοδοτικά τους συστήματα, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι που συνταξιοδοτούνται σήμερα δεν θα πρέπει να ανησυχούν για τη σύνταξή τους.

Παρόλο που κανένα συνταξιοδοτικό σύστημα δεν μένει αλώβητο από τις διακυμάνσεις της οικονομίας, το ευρωπαϊκό σύστημα είναι αρκετά εύρωστο, διαπιστώνει πρόσφατη έκθεση της ΕΕ. Η κρίση, όμως, έφερε στην επιφάνεια ορισμένες πτυχές των συνταξιοδοτικών συστημάτων, κυρίως των χρηματοδοτούμενων συντάξεων, που φαίνεται να πλήττονται ευθέως και άμεσα.

Τονίζοντας ότι ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας των συνταξιοδοτικών συστημάτων παρέχει ένα είδος προστασίας από τις διακυμάνσεις της αγοράς, η έκθεση English αναλύει τα διάφορα είδη συνταξιοδοτικών συστημάτων, όπως τα προχρηματοδοτούμενα και τα διανεμητικά συστήματα.

Πέρυσι, η αξία των περιουσιακών στοιχείων των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων σημείωσε κάθετη πτώση. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να δείχνουν ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν επενδύσει σημαντικά σε τοξικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία υπονόμευσαν το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.

Ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζονται οι ασφαλισμένοι σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα από τη χαμηλότερη απόδοση των επενδύσεων εξαρτάται από το είδος των προγραμμάτων. Κατά κανόνα, οι ασφαλισμένοι σε επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα καθορισμένων παροχών θα λάβουν τις αναμενόμενες συντάξεις διότι ο επενδυτικός κίνδυνος καλύπτεται από το ίδιο το σύστημα και η πληρωμή των συντάξεων είναι καταρχήν εγγυημένη. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει αν τα ταμεία προβούν στις αναγκαίες προσαρμογές για να αντισταθμίσουν τις απώλειες.

Σύμφωνα με την έκθεση, δεν αποκλείονται σοβαρότερες επιπτώσεις, αλλά, μέχρι σήμερα, τόσο η ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση πτώχευσης των εταιρειών που χρηματοδοτούν συστήματα καθορισμένων παροχών.

Από την άλλη πλευρά, τα συστήματα καθορισμένων εισφορών μεταθέτουν τον κίνδυνο εξ ολοκλήρου στον ιδιώτη. Αυτό συμβαίνει διότι το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης συναρτάται άμεσα από την απόδοση των επενδύσεων στο συγκεκριμένο ταμείο. Για τα άτομα που απέχουν αρκετά από την ηλικία συνταξιοδότησης, υπάρχει ακόμη χρόνος για ανάκαμψη των επενδύσεων. Ακόμη και εκείνοι που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την κρίση εάν το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο υπάγονται χρησιμοποιεί στρατηγική κύκλου ζωής, η οποία επιδιώκει τη μείωση του κινδύνου καθώς ο επενδυτής πλησιάζει στην ηλικία συνταξιοδότησης.

Τα άτομα όμως μεγαλύτερης ηλικίας που δεν καλύπτονται από προγράμματα κύκλου ζωής και εξαρτώνται από συστήματα καθορισμένων εισφορών ενδεχομένως να αναγκασθούν να ζήσουν με μικρότερη σύνταξη ή να εργαστούν επιπλέον χρόνια για να αντισταθμίσουν την απώλεια.

Ωστόσο, οι περιπτώσεις αυτές δεν είναι συνηθισμένες. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι που συνταξιοδοτούνται σήμερα καλύπτονται από κρατικά διανεμητικά συστήματα. Μέχρι σήμερα δεν έχουν υποστεί σοβαρές συνέπειες από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Εάν όμως η οικονομική κρίση συνεχιστεί και η ανεργία εξακολουθήσει να αυξάνεται, οι κυβερνήσεις μπορεί να αναγκαστούν να επανεξετάσουν τα εν λόγω προγράμματα προκειμένου να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους μακροπρόθεσμα.

Κοινή έκθεση του 2009 για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι