Cesta

Je váš důchod v bezpečí? - 09/03/2009

Starší pár na pláži ©ES

Finanční krize může donutit země EU k úpravě důchodových systémů. Většina Evropanů, kteří odcházejí do penze dnes, se však nemusí o svůj důchod příliš obávat.

Proti výkyvům hospodářství není imunní žádný penzijní systém, i když podle nedávno vydané studie EU je evropský důchodový systém poměrně stabilní. V důsledku krize se však začala věnovat pozornost některým aspektům důchodových systémů, především penzijních fondů, u nichž jsou důsledky hospodářského propadu bezprostřednější a přímější.

Ve studii se uvádí, že dlouhodobá povaha důchodových systémů zajišťuje určitou ochranu před výkyvy na trhu. Dále se studie English zabývá různými typy penzijních systémů, včetně systému předplácení a průběžného penzijního systému.

Za poslední rok došlo u soukromých penzijních fondů k silnému propadu hodnoty jejich aktiv. Existuje však jen málo důkazů o tom, že penzijní fondy významně investovaly do těch druhů nezdravých aktiv, které podkopaly celosvětový bankovní systém.

Do jaké míry jsou lidé se soukromým penzijním pojištěním ovlivněni nízkou návratností investic, záleží na druhu daného důchodového systému. Obecně řečeno, lidem se zaměstnaneckým penzijním pojištěním, u něhož jsou definovány dávky, bude vyplácen takový důchod, s kterým počítají, jelikož investiční riziko je tímto systémem pokryto a výplata penze je zpravidla zajištěna. Ale to se může změnit, pokud dojde k úpravě fondu z důvodu pokrytí ztráty.

Podle studie nelze vyloučit ani závažnější dopady. Uvádí se v ní sice, že Evropská unie i členské státy disponují právními předpisy na ochranu pracovníků v případě platební neschopnosti podniků, které sponzorují dávkově definované systémy.

Na druhé straně systémy penzijního pojištění s definovanou výší příspěvků převádějí riziko zcela na jednotlivce. Je tomu tak proto, že vyplácený důchod závisí přímo na návratnosti investic ve fondu. Lidé, kteří před sebou mají ještě mnoho let pracovního života, možná budou mít čas na to, aby se investice vrátily. I ti, kteří do důchodu nemají tak daleko, mohou krizi přestát – pokud zvolí strategii založenou na životním cyklu. Ta se snaží rizika snižovat s blížícím se odchodem plátce do důchodu.

Avšak starší lidé bez této strategie, kteří počítali s tím, že příspěvkově definovaný systém bude fungovat, budou muset vystačit s menším důchodem – anebo budou muset déle pracovat, aby danou ztrátu vykompenzovali.

Takové případy však nejsou běžné. Většina Evropanů, kteří dnes odcházejí do důchodu, se stále do velké míry spoléhá na veřejné penzijní systémy, do kterých se přispívá průběžně během života. Proto na ně doposud finanční krize příliš nedolehla. Pokud však bude hospodářský propad pokračovat a nezaměstnanost bude stoupat, vlády by měly své systémy penzijního pojištění přezkoumat, aby zajistily jejich dlouhodobou funkčnost.

Společná zpráva o sociální ochraně a sociálním začlenění za rok 2009 DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy