Навигационна пътека

Сигурна ли е вашата пенсия? - 09/03/2009

Възрастна двойка, седяща на плаж ©EC

Финансовата криза може да принуди страните от ЕС да променят пенсионните си системи. Но повечето пенсиониращи се днес европейци нямат сериозни причини да се безпокоят за своите пенсии.

Въпреки че нито една пенсионна схема не е защитена от подемите и спадовете в икономиката, европейската система е сравнително стабилна, твърди неотдавнашен документ на ЕС. Кризата обаче привлече вниманието към някои аспекти на пенсионните системи, по-специално към финансираните пенсии, които са по-пряко и по-непосредствено засегнати от нея.

Като отбелязва, че дългосрочният характер на пенсионните схеми осигурява известна защита от колебанията на пазара, документът English обръща внимание на различни видове пенсионни схеми, включително предварително финансираните и разходопокривните схеми.

През миналата година стойността на активите на частните пенсионни фондове рязко спадна. Няма много доказателства обаче, че пенсионните фондове са инвестирали значителни средства в „токсичните“ активи, подкопали световната банкова система.

Доколко хората с частни пенсионни планове са засегнати от по-ниските доходи от инвестициите зависи от вида на схемата. По правило, участващите в професионални пенсионни схеми с дефиниран доход ще получат очакваните от тях пенсии, защото инвестиционният риск се взема предвид от схемата и плащанията по принцип са гарантирани. Това обаче може да се промени, ако на засегнатите фондове се наложи да направят промени, за да компенсират загубите си.

Според документа не може да се изключат и по-сериозни последици. В него се отбелязва, че както ЕС, така и страните членки имат закони за защита на работещите в случай на несъстоятелност на компании, финансиращи схеми с дефиниран доход.

Схемите с дефинирана вноска, от друга страна, прехвърлят риска изцяло към отделните лица. Причината е, че плащаната пенсия зависи пряко от доходността на инвестициите във фонда. Може би времето ще е достатъчно за възстановяване на инвестициите за тези, на които предстои да работят още много години. Но дори и хората, на които предстои да се пенсионират по-скоро, могат да смекчат ефекта от кризата, ако техният план използва стратегия според жизнения цикъл, стремяща се да намали риска с приближаването на инвеститора към момента на пенсиониране.

На възрастните хора без такива планове, разчитали на схеми с дефинирана вноска, може да се наложи да живеят с по-малка пенсия, или да работят по-дълго, за да компенсират загубата.

Въпреки това подобни случаи не са нещо типично. Повечето пенсиониращи се днес европейци все още силно разчитат на публични разходопокривни схеми. Засега те не са особено засегнати от финансовата криза. Но ако икономическият спад се проточи и безработицата продължи да нараства, правителствата може би ще трябва да преразгледат плановете, за да гарантират тяхната жизнеспособност в дългосрочен план.

„Съвместен доклад за социалната закрила и социалното включване“, 2009 г. DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки