Navigācijas ceļš

ES mēroga pasākumi tieši skar sievietēm svarīgos jautājumus

Saskaņā ar jauniem ES statistikas datiem, kas publicēti sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirību mazināšanas kampaņā, ko organizējusi Komisija, ES sievietes vidēji nopelna par 17,4% mazāk nekā vīrieši.

Ziņojumā norādīts, ka vainojamas atšķirīgās tradīcijas, stereotipi, kā arī grūtības līdzsvarot privāto un darba dzīvi. Strādājošo Eiropas sieviešu īpatsvars pieaug, un 59% no visiem jaunajiem augstskolu absolventiem ir sievietes. Tomēr viņas retāk ieņem atbildīgus amatus salīdzinājumā ar vīriešiem, un visumā strādā zemāk atalgotās profesijās.

“Ekonomiskā lejupslīde visdrīzāk vairāk ietekmēs sievietes nekā vīriešus, jo sievietes biežāk strādā pagaidu darbavietās,” teikts ziņojumā.

Vienāda atalgojuma kampaņas mērķis ir informēt par atalgojuma atšķirībām un veidiem, kā tās novērst. To atklāja 3. martā, neilgi pirms Starptautiskās sieviešu dienas, un tā ilgs līdz augustam; kampaņas sakarībā ir sagatavots informatīvs materiāls, ko varēs izmantot darba devēji un arodbiedrības, izveidota tīmekļa vietne, plakāti un reklāmas materiāli.

ES iedzīvotājiem nosirmojot, ir svarīgi, lai sievietes kuplinātu darbaspēka rindas, īpaši informācijas tehnoloģiju jomā. Sagaidāms, ka līdz nākamajam gadam ES informācijas tehnoloģiju jomā trūks 300 000 kvalificētu inženieru, un sievietes no visiem datorspeciālistiem Eiropā ir mazāk nekā viena piektdaļa.

Šomēnes pieci prominenti IT uzņēmumi — Alcatel-Lucent, IMEC, Orange-France, Microsoft un Motorola — parakstījuši līgumu, lai tehniskos darbus darītu sievietēm pievilcīgākus. Līgumu apsprieda un parakstīja pēc ES iniciatīvas saskaņā ar Komisijas stratēģiju English piesaistīt vairāk sieviešu darbam šajā nozarē. Telesakaru komisāre Vivjena Redinga mudina citus uzņēmumus pievienoties līgumu parakstījušo uzņēmumu piemēram.

Saistībā ar Starptautisko sieviešu dienu ES arī sponsorē bērnu zīmējumu konkursu Englishfrançais , kas veltīts sieviešu un vīriešu līdztiesības tēmai. Godalgotos zīmējumus iekļaus bukletā, ko paredzēts izplatīt attiecīgo valstu skolās.

Domājot par Eiropas Parlamenta vēlēšanām šī gada jūnijā, Margota Valstrēma sākusi interaktīvu diskusiju tiešsaistē par sievietēm politikā English .

Lasīt vairāk par stāvokli sieviešu un vīriešu līdztiesības jomā ES

Lasīt vairāk par atbalstu sievietēm visā pasaulē Englishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites