Navigointipolku

EU:n laajuisilla toimilla voidaan merkittävästi edistää naisten asemaa.

Tuoreiden EU-tilastojen mukaan naiset ansaitsevat keskimäärin 17,4 % vähemmän kuin miehet. Komissio onkin käynnistänyt EU:n laajuisen kampanjan sukupuolten palkkaerojen kaventamiseksi.

Komission raportin mukaan erot johtuvat perinteistä, stereotypioista sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen ongelmista. Naisten osuus Euroopan työvoimasta kasvaa, ja yliopistotutkinnon suorittajista valtaosa, 59 %, on nykyään naisia. Naiset ovat kuitenkin miehiä harvemmin vastuutehtävissä, eivätkä naisvaltaisten alojen tehtävät ole yhtä hyvin palkattuja kuin miesvaltaisilla aloilla.

Raportissa todetaan, että talouskasvun hidastuminen vaikuttaa todennäköisesti enemmän naisiin kuin miehiin, sillä naisten työsuhteet ovat useammin tilapäisiä tai muuten epävarmoja.

Tasapalkkaisuuskampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta palkkaeroista ja siitä, miten ne voidaan poistaa. Kampanja käynnistettiin 3. maaliskuuta kansainvälisen naistenpäivän kynnyksellä, ja se jatkuu elokuuhun. Kampanjamateriaaliin sisältyy mm. tietopaketti työnantajille ja ammattiliitoille, verkkosivusto, julisteita ja mainoksia.

Väestön ikääntyessä EU tarvitsee lisää naisia työmarkkinoille, erityisesti tietotekniikan alalle. EU:n IT-alan arvioidaan tarvitsevan 300 000 uutta ammattitaitoista työntekijää ensi vuoteen mennessä. Vain alle viidennes EU:n tietotekniikka-alan ammattilaisista on naisia.

Viisi suurta IT-alan yritystä, Alcatel-Lucent, IMEC, Orange-France, Microsoft ja Motorola, allekirjoitti tässä kuussa sopimuksen, jonka tarkoituksena on saada tekniikan alan tehtävistä houkuttelevampia naisille. Sopimuksen neuvottelussa oli mukana myös EU, ja se on osa komission kampanjaa English , jolla pyritään kasvattamaan naisten määrää tieto- ja viestintäteknologia-alalla. Televiestintä-asioista vastaava komissaari Viviane Reding kehottaa muitakin yrityksiä seuraamaan näiden viiden yrityksen esimerkkiä.

Kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi EU järjestää myös tasa-arvoaiheisen lasten piirustuskilpailun Englishfrançais . Parhaat työt julkaistaan kouluille jaettavissa kirjasissa.

Tasa-arvoasioita käsitellään myös komissaari Margot Wallströmin käynnistämässä online-keskustelussa English , joka koskee naisten asemaa politiikassa. Aihe on ajankohtainen erityisesti kesäkuussa pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja ajatellen.

Lisää naisten ja miesten asemasta EU:ssa

Lisää naisten aseman edistämisestä EU:n ulkopuolella Englishfrançais .

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä