Navigatsioonitee

ELi meetmetel on suur mõju naiste jaoks tähtsatele teemadele

Sugudevahelise palgaerinevuse vähendamist käsitleva komisjoni kampaania raames avaldatud ELi hiljutise statistika kohaselt teenivad naised kogu ELis keskmiselt 17,4% vähem kui mehed.

Aruandes tuuakse erinevuste põhjuseks traditsioonid, stereotüübid ning probleemid töö ja eraelu tasakaalustamisel. Naiste osakaal töötajate hulgas on kasvamas ning 59% kõigist ülikoolilõpetajatest on naised. Kuid naisi on vastutavatel ametikohtadel meestega võrreldes vähem ning samuti on nende ametid vähemtulusad.

Aruande kohaselt „mõjutab majandustegevuse aeglustumine naisi tõenäoliselt rohkem kui mehi, sest naised töötavad sagedamini ebakindlatel töökohtadel”.

Kampaania eesmärgiks on tõsta teadlikkust palgaerinevusest ja selle vähendamise viisidest. Vahetult enne naistepäeva ehk 3. märtsil algatatud kampaania kestab kuni augustikuuni ning selle raames koostatakse ka teabepakett tööandjatele ja ametiühingutele, veebisait, plakatid ning reklaamid.

Vananeva elanikkonna tõttu vajab EL naisi tööjõuturgu laiendama, eelkõige infotehnoloogia valdkonnas. Järgmiseks aastaks jääb Euroopa IT-sektoris eeldatavasti vajaka 300 000 kvalifitseeritud inseneri ning vähem kui üks viiest Euroopa arvutiteadlasest on naissoost.

Sel kuul kirjutasid viis suurt IT-hiidu (Alcatel-Lucent, IMEC, Orange-France, Microsoft ja Motorola) alla kokkuleppele, et muuta tehnoloogiavaldkonna töökohad naiste jaoks ligitõmbavamaks. Kokkuleppe vahendajaks oli EL. See on osa komisjoni algatusest English tuua kõnealuse tööstusharu juurde rohkem naisspetsialiste. ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding julgustab ka teisi ettevõtteid kõnealuse viie ettevõtte eeskuju järgima.

Seoses rahvusvahelise naistepäevaga toetab EL ka laste joonistusvõistlust Englishfrançais , mille teemaks on naiste ja meeste võrdsus. Võidutööd ilmuvad koolides jagatavas brošüüris.

Võttes arvesse seda, et käesoleva aasta juunis toimuvad Euroopa Parlamendi valimised, käivitas volinik Margot Wallström Interneti-arutelu naiste rolli üle poliitikas English .

Lugege täiendavalt naiste ja meeste olukorra kohta ELis

Lugege täiendavalt naiste aitamise kohta kogu maailmas Englishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad