Navigatsioonitee

Diskrimineerimisvastase kampaania plakat komisjoni peahoonel

Kaks ajakirjanikku, üks neist prantslane ja teine taanlane, jagasid esikohta Euroopa Komisjoni korraldatud 2008. aasta ajakirjanduskonkursil „Erinevuste poolt, diskrimineerimise vastu”.

Oma homoseksuaalsuse tunnistamine väga macholikus jalgpallimaailmas, islamiusku pöördumine ja end oma kodumaal võõramaalasena tundmine, statistika ja klišeede trotsimine karjääri tegemisel vaatamata oma päritolule: diskrimineerimise vormid on erinevad ning kutsuvad meedias esile arvukaid kommentaare. Tänavu võitsid 545 konkursile esitatud artikli hulgast esikoha ex æquo kaks ajakirjanikku: prantslane Pascale Krémer oma artikli „Homofoobia ja jalgpall – Choozi õppetund” (avaldatud ajalehes Le Monde) ja taanlane Ole Hall oma artikli „Taani moslemeid ahistatakse” (avaldatud ajalehes Morgenavisen Jyllands-Posten) eest.

Portugali ajakirjanikud Christiana Martins ja Marisa Antunes said kolmanda koha auhinna artikli „Rassismikindel eliit” (avaldatud väljaandes Expresso) eest. Eriauhinna sai kreeka ajakirjanik Mika Kontourousi artikli „Yuzyan murrab hõimupiiridest välja” (avaldatud väljaandes Eleftheros Tipos) eest. Selles kirjeldatakse mustlaskogukonnast pärit naist, kes soovib lahti öelda oma tavapärasest ühiskondlikust rollist.

Ajakirjandusauhindade jagamine on üks kampaania „Erinevuste poolt, diskrimineerimise vastu” meetmetest. Kõnealune kampaania algatati 2003. aastal ning seda rahastatakse ELi tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programmi Progress raames. Auhind antakse trüki- või veebimeedias kirjutavatele ajakirjanikele, kes juhivad lugejate tähelepanu eelarvamustele, tõrjutusele ja diskrimineerimisele, mille all kannatavad siiski veel paljud inimesed oma päritolu, usutunnistuse, vanuse, soo, puude või seksuaalse sättumuse tõttu.

2007. aasta ajakirjandusauhinna võitis portugali ajakirjanik Maria Do Céu Neves. Selleks et kirjutada artikkel „Portugallaste osa uutmoodi orjuses” (avaldatud ajalehes Diário de Noticias), veetis ta Madalmaade tomatiistanduses töötavate portugaallastest hooajatöölistega kolm nädalat ülikehvades tingimustes.

Tema kogemused näitavad meile, et teadmised arenevad sageli seadustest kiiremini. Kuigi tema artiklile oli Portugalis suur vastukaja – seda käsitleti muu hulgas ka televisioonis – ei ole veel artikli kirjutanu soovitavaid seadusemuudatusi (näiteks et töölised saaksid alla kirjutada nende emakeeles koostatud töölepingule) vastu võetud. Maria loodab vähemalt, et sai hoiatada välja rännata soovivaid inimesi, sest neist võivad saada järgmised ohvrid.

Võitlus diskrimineerimisega

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad