Sökväg

Ung kvinna med penna i handen läser platsannonser © EC

Enligt en ny rapport kommer de flesta arbetstagare i EU snart att arbeta inom tjänstesektorn.

År 2020 kommer tre av fyra arbetstagare att arbeta inom tjänstesektorer såsom försäkring, vård, detaljhandel och utbildning. Detta enligt en ny rapport English om den europeiska arbetsmarknadens framtid.

Allt fler jobb kommer dessutom att kräva högre utbildning och mer avancerade kvalifikationer än bara analytisk kompetens, kommunikationsförmåga, datorkunskap och förmåga att arbeta i grupp. Samtidigt förväntas efterfrågan på vissa lågkvalificerade jobb att öka.

EU:s ledare har beställt rapporten, eftersom de vill förbereda arbetskraften för framtidens jobb English och undvika dagens obalans på arbetsmarknaden. För närvarande har många branscher i EU svårt att hitta folk med rätt kompetens, särskilt när det gäller högkvalificerade jobb. Samtidigt är det inte ovanligt att högutbildade arbetstagare har lågkvalificerade jobb, vilket visar att man även kan ha ”fel” kompetens.

Mot bakgrund av den ekonomiska krisen planerar EU-kommissionen att övervaka arbetsmarknaden mer noggrant och att regelbundet uppdatera sina prognoser. Enligt ett annat förslag vill kommissionen främja yrkesrådgivning och rörlighet på arbetsmarknaden. Dessutom ska kontakter med internationella organisationer och andra länder, däribland USA, Kanada och Kina, leda till en bättre förståelse av den globala arbetsmarknaden. En expertgrupp kommer att tillsättas 2009 för att ta sig an denna uppgift.

EU:s arbetsmarknad ändras hastigt till följd av ny teknik, den åldrande befolkningen och övergången till ett utsläppssnålt samhälle. Utvecklingen går liksom tidigare från jordbruk och traditionell tillverkning till tjänster och kunskapsbaserade jobb. Arbetskraftens förmåga att anpassa sig är en kritisk faktor för tillväxt och ett stabilt samhälle.

Sammanlagt förväntar man sig att runt 20 miljoner arbetstillfällen kommer att skapas i EU mellan 2006 och 2020. Ytterligare 80 miljoner jobb förväntas bli lediga när den stora efterkrigsgenerationen går i pension och den arbetsföra befolkningen krymper. Man räknar med brist på arbetskraft, till och med i de branscher som minskar antalet anställda. Kommissionen är medveten om att den ekonomiska krisen gör sysselsättningsprognoser svåra och att siffrorna kan komma att ändras.

En plan som ska främja samarbetet mellan EU-länderna i utbildningsfrågor English har också lagts fram.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar