Navigačný riadok

Nové zručnosti = lepšie pracovné miesta - 17/12/2008

Mladá žena s perom v ruke číta rubriku o voľných pracovných miestach v novinách © EK

Z najnovšej správy vyplýva, že čoskoro bude väčšina Európanov zamestnaná v odvetví služieb.

Z výsledkov novej správy English o budúcnosti európskeho trhu práce vyplýva, že do roku 2020 budú traja zo štyroch ľudí zamestnaných v EÚ pracovať v odvetví služieb, ako sú poisťovacie a zdravotnícke služby, maloobchod a vzdelávanie.

V správe sa takisto uvádza, že stále viac pracovných pozícií si popri všeobecných predpokladoch (analytické, komunikačné, počítačové zručnosti a schopnosť pracovať v kolektíve) bude vyžadovať vyššie vzdelanie a moderné zručnosti. Zároveň sa však očakáva nárast záujmu o pracovné miesta, ktoré si vyžadujú minimálne alebo žiadne schopnosti.

Správu si objednali vlády členských štátov v snahe pripraviť pracovnú silu na pracovné miesta budúcnosti English a eliminovať niektoré súčasné disproporcie. V dnešných časoch mnohé odvetvia priemyslu len ťažko nachádzajú kandidátov na voľné miesta v Európe, najmä ak sú podmienkou vysoko odborné zručnosti. Na druhej strane sa nezriedka nájdu ľudia s kvalitným vzdelaním, ktoré však vo svojej aktuálnej práci nevyužívajú, z čoho vyplýva, že vedomosti nie vždy znamenajú viac schopností.

Komisia zverejnila plány na pozornejší monitoring pracovného trhu vo svetle hospodárskej krízy so zámerom poskytovať pravidelné aktualizácie predpokladaného vývoja. Ďalšie návrhy sa sústredia na podporu pracovného poradenstva a mobility pracovníkov či zvyšovanie úrovne vedomostí o globálnom pracovnom trhu prostredníctvom kontaktov s medzinárodnými organizáciami a krajinami vrátane USA, Kanady a Číny. Na podporu tohto úsilia sa v roku 2009 zriadi expertná skupina.

Európsky pracovný trh sa neustále a rýchlo mení pod vplyvom faktorov, ako sú nové technológie, globalizácia, starnúce obyvateľstvo a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. Pokračuje presun z poľnohospodárstva a tradičnej výroby smerom k službám a znalostným pracovným miestam. Schopnosť pracovníkov prispôsobiť sa výrazným spôsobom podmieňuje rast a sociálnu harmóniu.

Celkovo sa očakáva, že v EÚ sa v období rokov 2006 až 2020 vytvorí 20 miliónov pracovných miest. Ďalších 80 miliónov by malo pribudnúť v dôsledku odchodu generácie z obdobia povojnovej populačnej explózie do dôchodku a poklesu počtu obyvateľov v produktívnom veku. Nedostatok pracovnej sily sa predpokladá aj v odvetviach, ktoré zaznamenávajú úbytok pracovných miest. Komisia upozornila na fakt, že hospodárska kríza sťažuje tvorbu predpovedí v oblasti zamestnanosti a že tieto čísla nie sú nemenné.

Medzi navrhované riešenia sa radí aj pripravovaný plán na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi EÚ na reforme vzdelávania a odbornej prípravy English .

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy