Navigointipolku

Uusia taitoja – parempia työpaikkoja - 17/12/2008

Nuori nainen lukee sanomalehden työpaikkailmoituksia kynä kädessä © EC

Tuoreen raportin mukaan valtaosa EU:n työvoimasta työskentelee tulevaisuudessa palvelualalla.

Euroopan työmarkkinasuuntauksia käsittelevän raportin English mukaan kolme neljäsosaa EU:n työvoimasta työskentelee vuoteen 2020 mennessä palvelualan tehtävissä, esimerkiksi vakuutusalalla, terveydenhuollossa, vähittäiskaupassa ja koulutusalalla.

Raportista käy ilmi, että yhä useammissa työtehtävissä vaaditaan korkeaa koulutus- ja taitotasoa yleisten analysointiin, viestintään ja tietotekniikkaan sekä tiimityöskentelyyn liittyvien taitojen lisäksi. Samalla työvoiman kysynnän odotetaan kasvavan myös eräissä vähäistä ammattitaitoa vaativissa työtehtävissä.

EU-maiden johtajat tilasivat raportin osana toimia, joilla pyritään valmentamaan ihmisiä tulevaisuuden työmarkkinoille English ja välttämään tilannetta, jossa ammattitaito ja kysyntä eivät kohtaa. Nykyisin monilla EU:n teollisuudenaloilla on vaikea löytää ammattitaitoista työvoimaa. Tämä koskee etenkin korkeaa taito- ja osaamistasoa edellyttäviä töitä.  Samaan aikaan ei ole kuitenkaan harvinaista, että hyvin koulutetut henkilöt ovat vähäistä ammattitaitoa vaativassa työssä. Hyvä tietotaso ei siis aina takaa työssä tarvittavaa korkeaa taito- ja osaamistasoa.

Komissio on ilmoittanut, että se aikoo seurata työmarkkinoita entistä tiiviimmin talouskriisin valossa ja myös tiedottaa säännöllisesti tilanteen kehityksestä. Muut suunnitelmat liittyvät ammatinvalinnanohjauksen ja työntekijöiden liikkuvuuden edistämiseen sekä maailmanlaajuisten työmarkkinoiden tuntemuksen parantamiseen yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen ja EU:n ulkopuolisten maiden kuten Yhdysvaltojen, Kanadan ja Kiinan kanssa. Komissio perustaa vuonna 2009 asiantuntijaryhmän näiden aloitteiden tueksi.

EU:n työmarkkinoiden muutosta ovat kiihdyttäneet uudet teknologiat, globalisaatio, väestön ikääntyminen ja siirtyminen vähäpäästöiseen talouteen. Siirtyminen maataloudesta ja perinteisestä teollisuudesta palveluihin ja tietopohjaisiin työpaikkoihin jatkuu edelleen. Työntekijöiden mukautumiskyky on ratkaisevan tärkeää talouskasvun ja yhteiskunnallisen vakauden kannalta.

Raportin mukaan on odotettavissa, että EU:ssa luodaan noin 20 miljoonaa työpaikkaa vuosina 2006–2020. Lisäksi työmarkkinoille odotetaan syntyvän 80 miljoonaa työpaikkaa, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja työikäisen väestön määrä vähenee. Työvoimapulaa on odotettavissa myös aloilla, joilla tällä hetkellä vähennetään työpaikkoja. Komission mukaan talouskriisi vaikeuttaa työllisyysennusteiden tekemistä, ja luvut voivatkin muuttua.

Muiden toimien lisäksi EU pyrkii lisäämään myös jäsenmaiden välistä yhteistyötä koulutuksen parantamiseksi English .

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä