Διαδρομή πλοήγησης

Νέες δεξιότητες = καλύτερες δουλειές - 17/12/2008

Νεαρή γυναίκα κρατώντας στυλό μελετά τις μικρές αγγελίες εφημερίδας © EC

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, σε λίγο καιρό οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην ΕΕ θα απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών.

Το 2020, τρεις στους τέσσερις εργαζομένους στην ΕΕ θα απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών, όπως, τις ασφαλίσεις, την ιατρική περίθαλψη, το λιανεμπόριο και την εκπαίδευση, σύμφωνα με νέα έκθεση English για το μέλλον της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

Η έκθεση αυτή δείχνει επίσης ότι όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας θα απαιτούν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πολλές άλλες δεξιότητες, παράλληλα με γενικές γνώσεις και ικανότητες ανάλυσης, επικοινωνίας, χειρισμού των ηλεκτρονικών μέσων και ομαδικής εργασίας. Ταυτόχρονα όμως, αναμένεται να αυξηθεί και η ζήτηση για ορισμένες θέσεις που απαιτούν λίγες ή και ελάχιστες δεξιότητες.

Η εκπόνηση αυτής της έκθεσης, που ζητήθηκε από τους ευρωπαίους ηγέτες, εντάσσεται στις πρωτοβουλίες ενημέρωσης και προετοιμασίας των εργαζομένων για τις δουλειές του αύριο English καθώς και αντιμετώπισης ορισμένων από τα σημερινά προβλήματα. Τη στιγμή αυτή πολλές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη ορισμένων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, ειδικά θέσεων που απαιτούν υψηλού επιπέδου δεξιότητες, αν και δεν είναι καθόλου σπάνιο άτομα με πολλά προσόντα να κάνουν χαμηλότερου επιπέδου δουλειά, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι γνώσεις δεν είναι πάντα χρησιμότερες από τις δεξιότητες.

Η Επιτροπή έχει εξαγγείλει σχέδια για τη στενότερη παρακολούθηση της αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, και την τακτική προσαρμογή των δεδομένων στις προβλεπόμενες εξελίξεις. Άλλες προτάσεις έχουν ως στόχο να αυξήσουν την παροχή συμβουλών για θέματα εργασίας καθώς και την κινητικότητα των εργαζομένων, αλλά και να βελτιώσουν τις γνώσεις σχετικά με την παγκόσμια αγορά εργασίας μέσω επαφών με διεθνείς οργανισμούς και χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Κίνα. Για τη στήριξη των πρωτοβουλιών αυτών θα συσταθεί το 2009 ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας αλλάζει ταχύτατα λόγω των νέων τεχνολογιών, της παγκοσμιοποίησης, της γήρανσης του πληθυσμού και την μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλής παραγωγής ρύπων. Εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο της μετάβασης από τη γεωργία και την παραδοσιακή παραγωγή στη νέα της μορφή με πρωταγωνιστές τον τομέα των υπηρεσιών και την απασχόληση που βασίζεται στη γνώση. Η ικανότητα των εργαζομένων να προσαρμοστούν στην νέα αυτή κατάσταση θα είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη και την κοινωνική ειρήνη.

Συνολικά, υπολογίζεται ότι μεταξύ 2006 και 2020 θα δημιουργηθούν περίπου 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Άλλες 80 εκατομμύρια θέσεις υπολογίζεται να δημιουργηθούν καθώς θα περνά στη σύνταξη η γενιά της μεταπολεμικής δημογραφικής έκρηξης και θα συρρικνώνεται ο ενεργός πληθυσμός. Αναμένεται να παρατηρηθούν ελλείψεις στο εργατικό δυναμικό ακόμη και σε τομείς όπου σήμερα καταργούνται θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η οικονομική κρίση δυσχεραίνει τις προβλέψεις για την απασχόληση και ότι οι αριθμοί αυτοί μπορεί να αλλάξουν.

Παράλληλα, εξετάζεται και ένα σχέδιο προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση English .

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι