Навигационна пътека

Млада жена с молив в ръка, четяща обяви за работа във вестник © EC

Според доклад повечето работещи в ЕС скоро ще бъдат заети в сектора на услугите.

До 2020 г. три четвърти от работещите в ЕС ще бъдат заети в услуги като застраховане, здравеопазване, търговия на дребно и образование, според нов доклад English за бъдещето на европейския трудов пазар.

В него се посочва, че повече работни места ще изискват по-високо образование и по-специфични умения, освен общите аналитични, комуникационни, компютърни умения и умения за работа в екип. В същото време се очаква да нарасне търсенето за някои работни места, изискващи малко или никакви умения.

Докладът бе поръчан от европейски правителствени ръководители с цел да се подготви работната сила за утрешните работни места English и да се избегнат някои от днешните несъответствия. В момента в Европа много промишлени сектори изпитват затруднения при запълването на свободни работни места, особено на местата, изискващи високо ниво на компетентност. Въпреки това не е необичайно много добре образовани хора да извършват нискоквалифицирана работа, което показва, че знанията не винаги са равни на повече умения.

Комисията обяви планове за строг контрол на трудовия пазар с оглед на икономическата криза и за редовно предоставяне на информация за очакваните промени. Други предложения се стремят да насърчават трудовите консултации и трудовата мобилност и да подобрят познаването на световния трудов пазар чрез контакти с международни организации и страни, сред които САЩ, Канада и Китай. В подкрепа на тези усилия през 2009 г. ще бъде създадена експертна група.

Европейският трудов пазар се променя бързо поради новите технологии, глобализацията, застаряващото население и преминаването към нисковъглеродна икономика. Продължава и преходът от селско стопанство и традиционна промишленост към услуги и базирани на знанието работни места. Способността за адаптиране на работниците е много важна за растежа и социалната хармония.

Очаква се в периода 2006-2020 г. в ЕС да бъдат създадени общо около 20 млн. работни места. С оглед на пенсионирането на поколението, родено след Втората световна война, и намаляването на трудоспособното население се очаква освобождаването на още 80 млн. места. Прогнозира се недостиг на работна ръка, дори в сектори, които съкращават работни места. Комисията отбеляза, че икономическата криза прави прогнозите за заетостта трудни и цифрите могат да се променят.

Подготвен е и план за засилване на сътрудничеството между страните от ЕС в реформирането на образованието и обучението English .

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки