Navigačný riadok

Pomoc pre nezamestnaných - 16/12/2008

Montážna linka v závode na výrobu automobilov © ES

Pracovníkom, ktorí stratili prácu v dôsledku hospodárskej krízy, pomôžu prostriedky z fondu EÚ.

V súčasnosti, keď sa dôsledky finančnej krízy prejavujú aj v reálnom hospodárstve, chce EÚ uvoľniť pravidlá týkajúce sa pomoci pre prepustených zamestnancov.

Komisia predložila návrh opatrení na rozšírenie pôsobnosti Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Návrh zjednodušuje čerpanie prostriedkov z tohto nástroja.

Fond má k dispozícii 500 miliónov eur, ktoré môžu byť využité na pomoc nezamestnaným pri hľadaní novej práce. Krajiny využívajú tieto prostriedky väčšinou na financovanie odborného vzdelávania a na aktivačné príspevky.

Členské krajiny sa môžu uchádzať o peniaze z tohto fondu v prípade, že zmeny vo svetovom hospodárstve prinútia podnik k reštrukturalizácii alebo premiestneniu výroby, v dôsledku čoho príde o prácu minimálne 1000 ľudí.

Komisia v súčasnosti navrhuje zníženie tejto hranice na 500 pracovných miest a rozšírenie pôsobnosti fondu aj na pracovníkov, ktorí boli prepustení v dôsledku iných príčin ako sú problémy svetového obchodu. Komisia chce zdvojnásobiť dĺžku vyplácania pomoci z jedného roka na dva a a snaží sa o zníženie finančnej spoluúčasti vlád členských štátov.

Podľa súčasných pravidiel musia členské krajiny poskytnúť rovnaký objem prostriedkov ako čerpajú z fondu. Podľa nových pravidiel by však mohli dostať trojnásobne viac ako poskytnú.

Od roku 2007, keď bol fond vytvorený, Komisia odsúhlasila čerpanie asi 68 miliónov eur. Pomoc dostalo zatiaľ približne 15 000 zamestnancov vrátane 1600 ľudí, ktorí tento rok stratili prácu po tom, ako výrobca automobilových súčiastok Delphi uzatvoril svoju továreň v španielskom Cádize a rozšíril výrobu vo svojej prevádzke v Maroku.

Hospodárstvo EÚ začína pociťovať dôsledky najhoršej finančnej krízy od čias veľkej hospodárskej krízy v 30-tych rokoch. Výroba v Európe klesá a nezamestnanosť rastie.

V októbri sa počet nezamestnaných zvýšil o 290 000 (posledný dostupný údaj) a nezamestnanosť sa zvýšila zo 7,0 % (september) na 7,1 %. V októbri 2007 bola miera nezamestnanosti 6,9 %.

V eurozóne bol v októbri počet nezamestnaných 7,7 % (september 2008 7,6 %, október 2007 7,3%).

Navrhované pravidlá sú len jedným z prvkov stratégie EÚ, ktorá má riešiť problémy súvisiace s krízou. Komisia chce v krátkodobom horizonte chrániť a vytvárať pracovné miesta a preto navrhuje, aby sa regionálne financovanie prispôsobilo plánu EÚ na oživenie hospodárstva. Stratégia obsahuje plány, ktoré sú zamerané na prehĺbenie koordinácie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy medzi jednotlivými členskými krajinami a ktoré by takisto mali pomôcť ľuďom pri nájdení novej práce. Všetky tieto opatrenia sú zamerané na posilnenie Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy