Navigatsioonitee

Autod tehase konveieril © EC

Majanduskriisi tõttu töö kaotanud töötajad saavad abi ELi fondist.

EL soovib majandust jätkuvalt mõjutava finantskriisi tõttu lõdvendada eeskirju koondatud töötajate abistamise kohta.

Komisjon on esitanud ettepaneku, mille kohaselt laiendataks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohaldamisala ning hõlbustataks riikidel asjaomast abi saada.

Fondi aastaeelarve on 500 miljonit eurot, mida saab kasutada töötute abistamiseks töö leidmisel. Tavaliselt kasutavad riigid asjaomaseid vahendeid koolituste ja tööotsingutega seotud toetuste rahastamiseks.

ELi riigid saavad praegu fondist abi taotleda vaid juhul, kui maailmakaubanduse suured struktuurimuutused sunnivad ettevõtet oma tegevust ümberkorraldama või oma asukohta muutma ning selle tagajärjel kaotab töö 1000 või enam inimest.

Komisjoni ettepaneku kohaselt alandataks kõnealust piiri 500ni ning see hõlmaks ka neid töötajaid, kes on koondatud majandusprobleemide, mitte ainult maailmakaubanduse muutuste tõttu. Samuti soovib komisjon pikendada abi andmise kestust ühelt aastalt kahele ning nõuda ELi valitsustelt vähem vastavaid omapoolseid rahalisi vahendeid.

Praegu peavad liikmesriikide valitsused eraldama fondist saadud summaga võrdse summa. Uute eeskirjade kohaselt saaksid nad aga fondist oma panustatud summast kuni kolm korda suurema summa.

Komisjon on alates fondi käivitamisest 2007. aastal heaks kiitnud umbes 68 miljoni euro eraldamise. Ligikaudu 15 000 töötajat on saanud abi, sealhulgas ka need 1600 töötajat, kes on kaotanud oma töö käesoleval aastal, kui autoosade tootja Delphi sulges oma tehase Hispaanias (Cádizis) ning suurendas oma Marokos asuva tehase tootmisvõimsust.

ELi majandus alles hakkab tundma mõjusid, mis kaasnevad käesoleva aasta majanduskriisiga, mis on rängim pärast 1930. aastate suurt majanduslangust. Euroopa tootmine on kokku tõmbumas ning töötus suurenemas.

ELi töötute arv suurenes oktoobris 290 000 võrra (viimased kättesaadavad andmed) ning töötuse määr tõusis 7,1 %-le, võrreldes 7,0 %ga septembris. 2007. aasta oktoobris oli töötuse määr 6,9 %.

Euroalal tõusis töötuse määr oktoobris 7,7 %ni – septembris oli vastav määr 7,6 %. 2007. aasta oktoobris oli töötuse määr 7,3 %.

Kavandatud eeskirjad on üks osa kriisi lahendamist käsitlevast ELi strateegiast. Selleks et lähiajal säästa ja luua uusi töökohti, teeb komisjon ettepaneku kohandada piirkondlikku rahastamist vastavalt ELi majanduse taastamiskavale. Selleks et aidata inimestel tööd leida, hõlmab strateegia ka kavasid, mis käsitlevad tõhusamat haridus- ja koolitusalast kooskõlastamist ELi liikmesriikide vahel. Kõik asjaomased meetmed on suunatud Lissaboni majanduskasvu ja tööhõive strateegia DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano raames püstitatud eesmärkide saavutamisele.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad