Sökväg

Bättre villkor för personer med funktionsnedsättning - 01/12/2008

Rullstolsburen lärare i klassrum med elever © EC

EU efterlyser idéer om hur man kan förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

I Linares, en stad i södra Spanien, har en del affärer tagit bort sina dörrar. Men det är inte på grund av värmen, utan för att hjälpa stadsbor som Coral Montilla Gonzalez, som är rullstolsburen.

Att och gå handla var tidigare som ett hinderlopp. Nu när regionen har handikappanpassats har det blivit mycket lättare för henne. Trottoarkanterna har gjorts lägre, det har byggts rullstolsramper och dörröppningar har gjorts bredare.

”Nu når jag många platser som jag tidigare inte kunde komma till”, berättar Coral. ”Förr behövde jag ofta assistans. Nu klarar jag mig själv.”

Corals exempel visar hur viktigt det är med lokala initiativ som ett led i det allmänna arbetet med att fullt ut integrera personer med funktionsnedsättning i samhället. EU:s nuvarande handlingsplan på handikappområdet DeutschEnglishfrançais, som löper fram till 2010, riktar nu strålkastarljuset på lokala initiativ som det i Linares, och EU vill få igång en debatt om vad unionen bör göra för funktionshindrade i framtiden.

Lokal verksamhet var också ämnet för den konferens som EU-kommissionen höll i december för att uppmärksamma Europeiska handikappdagen. Deltagarna diskuterade bland annat hur man kan använda EU-pengar på lokal nivå för att göra livet lättare för personer med funktionsnedsättning.

Fler än 50 miljoner av EU:s invånare – det är över 10 % av befolkningen – har någon form av funktionsnedsättning. För en person med funktionsnedsättning kan de enklaste saker bli ett problem. Funktionshindrade får visserligen mer hjälp i dag än tidigare, men de står fortfarande inför så stora hinder när det gäller utbildning, jobb och boende, att man kan tala om diskriminering.

EU har redan infört lagar som förbjuder diskriminering på arbetsplatsen. Tidigare i år lade kommissionen fram ett förslag till lagstiftning om jämlikhet på andra områden. Lagstiftningen är allmänt formulerad och gäller alla människor, inte bara funktionshindrade.

Ett annat rättsligt instrument som kommer att få stor betydelse för EU:s arbete är den nya FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning DeutschEnglishfrançais, som täcker allt från rättsväsende och transport till vård och IT. Konventionen är ett stort steg framåt, eftersom man här kopplar funktionsnedsättningen till de mänskliga rättigheterna och inte begränsar den till en fråga för socialtjänsten.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar