Navigačný riadok

Učiteľka na invalidnom vozíku v triede plnej žiakov © EK

EÚ víta návrhy na zlepšenie života ľudí s postihnutím.

V juhošpanielskom meste Linares na niektorých obchodoch chýbajú dvere, ale nie preto, že vonku je teplo. Dôvodom sú potreby takých, akou je napríklad Coral Montilla Gonzalez, ktorá sa pohybuje pomocou invalidného vozíka.

Ísť na nákup do mesta bolo pre ňu kedysi veľmi náročné. Ale odkedy v oblasti zlepšili prístup pre postihnutých, situácia sa zmenila. Obrubníky sa znížili, pribudli vozíčkarske rampy a dvere nahradili široké vchody.

„Dostanem sa na mnohé miesta, kam som predtým nemohla,“ povedala. „Vtedy som potrebovala pomoc. Teraz už nie.“

Na iniciatíve mestečka Linares vidno, aká dôležitá je úloha miestnych orgánov v celkovom úsilí o začlenenie postihnutých do väčšinovej spoločnosti. V čase, keď EÚ vyzýva k diskusii o pomoci postinutým v budúcnosti (akčný plán EÚ pre osoby s postihnutím DeutschEnglishfrançais končí v roku 2010), vzbudzujú takéto opatrenia nebývalý záujem.

V decembri pri príležitosti Európskeho dňa ľudí s postihnutím zorganizovala Komisia konferenciu na tému opatrení na miestnej úrovni. Okrem iného sa účastníci zaoberali otázkou účinného využitia európskych fondov na miestnej úrovni tak, aby sa život postihnutých zlepšil.

Vyše 50 miliónov Európanov, čo je vyše 10 % obyvateľstva, žije s nejakým postihnutím. Pre nich môže byť obyčajná návšteva pošty alebo nákup v potravinách náročná úloha. A hoci sa im dnes venuje viac pozornosti ako predtým, postihnutí musia aj naďalej čeliť veľkým prakážkam, či už v zamestnaní, vzdelávaní alebo bývaní, ktoré spôsobujú ich diskrimináciu.

EÚ už prijala zákony zakazujúce diskrimináciu na pracovisku. Tento rok Komisia navrhla právne predpisy na zabezpečenie rovnakého prístupu pre všetkých aj v ďalších oblastiach. Zákon by sa vzťahoval na všetkých, nielen na postihnutých.

Ďalším právnym nástrojom, ktorý bude mať významný dosah na politiku EÚ, je nový dohovor Spojených národov o právach ľudí s postihnutím DeutschEnglishfrançais, ktorý pokrýva všetky oblasti od spravodlivosti a dopravy až po zdravotníctvo a informačné technológie. Dohovor je znamením veľkých zmien, pretože postihnutie chápe ako otázku ľudských práv, a teda nie len ako záležitosť sociálneho zabezpečenia.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy