Navigatsioonitee

Puuetega inimestele võimaluste loomine - 01/12/2008

Ratastoolis õpetaja õpilasi täis klassis © EÜ

EL tervitab ideid puuetega inimeste elu parandamiseks.

Lõuna-Hispaanias asuvas Linarese linnas ei ole mõnedel poodidel uksi, kuid selle põhjus ei peitu mitte soojas ilmas. See on selliste elanike, nagu Coral Montilla Gonzalez huvides, kes peavad liikuma ratastoolis.

Poeskäimine oli talle varem raske ülesanne. Olukord muutus pärast seda, kui ümbruskond kujundati ümber puuetega inimesi silmas pidades. Tänava äärekivid on nüüd madalamad, on rajatud teid ratastoolidele ja ukseavad on muudetud laiemaks.

„Ma saan nüüd käia kohtades, kus see enne ei olnud võimalik”, sõnab Coral Montilla Gonzalez. „Ma vajasin abi. Nüüd enam mitte.”

Linarese linna algatus näitab, kui oluline on kohaliku omavalitsuse panus puuetega inimestele kättesaadavate võimaluste pakkumisel. Sellised juhtumid saavad ELis taas tähelepanu osaliseks, kuna ELi praegune puuetega inimeste tegvuskava DeutschEnglishfrançais lõpeb 2010. aastal, ning on vajalik arutelu, mida tulevikus puuetega inimeste heaks teha.

Kohalikke meetmeid arutatigi komisjoni poolt detsembris puuetega inimeste Euroopa päeva tähistamiseks korraldatud konverentsil. Muude küsimuste hulgas arutati ka, kuidas kasutada ELi fonde kohalikul tasandil puuetega inimeste elu parandamiseks.

Puuetega inimeste osakaal on Euroopas 10 protsenti, s.o 50 miljonit inimest. Sellistele inimestele on näiteks postkontoris või toidupoes käimine suureks probleemiks. Kuigi neile osutatakse tänapäeval varasemast rohkem abi, on nende ees siiski palju diskrimineerivaid tõkkeid töö, hariduse ja eluaseme saamisel.

ELi eeskirjadega on diskrimineerimine töökohal keelatud. Käesoleval aastal esitas komisjon õigusakti ettepaneku võrdse juurdepääsu tagamiseks ka muudes valdkondades. Õigusakti kohaldatakse kõigi suhtes, mitte ainult puuetega inimeste suhtes.

Üks ELi poliitikat tugevalt mõjutav õigusakt on ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon DeutschEnglishfrançais, millega hõlmatakse kõik valdkonnad alates õigusest ja transpordist kuni tervishoiu ja infotehnoloogiani. Konventsioon toob endaga kaasa suuri muutusi, kuna selles käsitletakse puudeid inimõiguste, mitte sotsiaalhoolekande seisukohast.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad