Sökväg

Äldre människor som jobbar vid datorn © EC

Efterkrigstidens stora barnkullar närmar sig pensionsåldern, men allt fler väljer att stanna kvar i arbetslivet.

Allt fler äldre i EU väljer att jobba längre. Därmed vänder de den tidigare trenden att pensionera sig tidigt och motverkar problemen med den åldrande befolkningen.

Enligt en ny rapport har sysselsättningsgraden för nästan alla åldersgrupper stigit kraftigt sedan 2000. Det gäller framför allt de stora barnkullar som föddes efter andra världskriget.

Att underlätta för äldre människor att stanna kvar i arbetslivet och förbli aktiva är en av EU:s nyckelstrategier för att hantera problemen med den åldrande befolkningen. Det finns många hinder för äldre att jobba kvar, bl.a. lagar mot att ha ett avlönat arbete samtidigt som man får pension och begränsningar inom viss verksamhet av försäkringsmässiga skäl. Dessa frågor diskuterades i veckan vid det andra europeiska demografiska forumet.

Människor i EU lever längre och får färre barn, och genomsnittsåldern ökar därför. Den åldrande befolkningen får stora konsekvenser för ekonomin och samhället i stort. Nu när den stora efterkrigsgenerationen närmar sig pensionsåldern blir problemet ännu mer akut.

De som är födda mellan 1946 och 1964 har länge varit kärnan i arbetskraften. När de blir äldre kommer de att behöva hälso- och sjukvård, pensioner, bostäder och kommunal omsorg – i större omfattning än någonsin tidigare. Men det kommer att finnas färre personer i arbetsför ålder som kan hjälpa dem.

Den arbetsföra befolkningen fortsätter att öka, men det går betydligt långsammare än tidigare. Om sex år tror man att ökningen kommer att ha upphört och att antalet personer i åldern 20–59 år kommer att börja minska med så mycket som 1,5 miljoner per år.

Experterna är överens om att den äldre generationen måste förbli aktiv och stanna kvar i arbetslivet, men vad tycker de själva? Undersökningar visar att varannan europé vill fortsätta jobba efter pensionen.

Det är stor skillnad jämfört med 90-talet, då det blev mer populärt med tidig pension. I många EU-länder kan man sluta jobba redan vid 50 om man accepterar en lägre pension.

I dag är trenden den omvända. År 2007 var enligt rapporten 50 % av männen och 30 % av kvinnorna fortfarande i arbete vid 60 års ålder. Det är 10 % mer än 2000.

Läs demografisk rapport 2008

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar