Navigačný riadok

Pracujúci seniori - 24/11/2008

Starší ľudia za počítačmi © EK

Hoci členovia babyboomovej generácie vstupujú do dôchodkového veku, čoraz viac ich ostáva pracovať.

Čoraz viac starších občanov sa na rozdiel od minulého trendu odísť do dôchodku čo najskôr rozhoduje zostať pracovať. Takýto vývoj by mohol odľahčiť európsky problém starnutia obyvateľstva.

Podľa najnovšej správy sa od roku 2000 prudko zvýšila miera zamestnanosti takmer vo všetkých vekových kategóriách. Zvlášť to platí pre babyboomovú generáciu, ktorá sa zrodila z populačnej explózie po 2. svetovej vojne.

Podpora starších ľudí, aby naďalej pracovali a ostali aktívni, je jednou z kľúčových stratégií EÚ zameraných na riešenie problému starnutia populácie. Starší pracovníci čelia mnohým prekážkam vrátane zákonov, ktoré zakazujú mať platené miesto a zároveň poberať dôchodok, a obmedzení niektorých činností z poistných dôvodov. Aj o takýchto otázkach sa tento týždeň diskutovalo na druhom európskom demografickom fóre.

Keďže Európania žijú dlhšie a majú menej detí, ich priemerný vek sa zvyšuje. Starnutie obyvateľstva má významný dosah na hospodárstvo a celú spoločnosť. Vďaka babyboomovej generácii, ktorá v súčasnosti vstupuje do dôchodkového veku, je tento problém ešte naliehavejší.

Jej členovia narodení v rokoch 1946 – 1964 dlhý čas tvorili väčšinu pracovnej sily. Čím sú starší, tým viac potrebujú zdravotnú starostlivosť, dôchodky, vhodné bývanie a sociálnu opateru - a tieto ich potreby teraz treba v nebývalej miere uspokojovať. No na druhej strane sa znižuje počet pracovne činných ľudí, ktorí ich môžu podporovať.

Pracujúca populácia síce stále rastie, ale rýchlosť tohto rastu rapídne klesá. O šesť rokov sa očakáva jeho úplné zastavenie a počet 20 až 59-ročných začne klesať až o 1,5 milióna ľudí ročne.

Experti sa síce zhodujú v názore, že najdôležitejšie je udržať babyboomovú generáciu v pracovnej činnosti, ale čo na to starší ľudia? Podľa prieskumov chce každý druhý Európan pracovať aj po dosiahnutí dôchodkového veku.

Od 90-tych rokov, keď bol v obľube skorý odchod do dôchodku, teda došlo k výraznej zmene. V mnohých krajinách EÚ môžu ľudia skončiť s prácou už v 50-ke, ak sa uspokoja s nižšou penziou.

Dnes sa trend mení. Podľa spomínanej správy chodilo v roku 2007 do zamestnania 50 % mužov a 30 % žien vo veku 60 rokov, čo oproti roku 2000 znamená 10 %-ný nárast.

Úplné znenie demografickej správy za rok 2008

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy