Ścieżka nawigacji

Starsi ludzie piszący na komputerach © WE

Coraz więcej osób urodzonych podczas powojennego wyżu demograficznego w wieku emerytalnym postanawia nie przestawać pracować.

Coraz więcej osób w wieku emerytalnym w Europie postanawia nadal pracować. Przyczynia się to do odwrócenia tendencji wczesnego przechodzenia na emeryturę i może pomóc w rozwiązaniu problemu starzejącego się społeczeństwa w UE.

Z najnowszego raportu wynika, że od 2000 r. wskaźniki zatrudnienia dla wszystkich kategorii wiekowych znacznie wzrosły. Wzrost ten dotyczy głównie pokolenia powojennego wyżu demograficznego.

Pomoc starszym ludziom w kontynuowaniu pracy oraz w zachowaniu aktywności to jedne z głównych elementów strategii UE na rzecz uporania się z problemem starzejącego się społeczeństwa. Osoby starsze napotykają różnego rodzaju przeszkody, np. przepisy zabraniające podejmowania płatnej pracy na emeryturze czy też ograniczenia w zakresie podejmowania niektórych czynności ze względu na warunki ubezpieczenia. Te i inne tematy były omawiane w tym tygodniu podczas drugiego Europejskiego Forum Demograficznego.

Jako że Europejczycy żyją dłużej i mają mniej dzieci, średnia wieku w Europie wzrasta. Stopniowe starzenie się ludności ma poważne konsekwencje dla gospodarki i dla całego społeczeństwa. Problem obecnie staje się coraz poważniejszy, ponieważ pokolenie powojennego wyżu demograficznego osiąga właśnie wiek emerytalny.

Osoby urodzone w latach 1946–1964 przez długi czas stanowiły większość siły roboczej. Wraz z wiekiem będą w coraz większym stopniu potrzebowały opieki zdrowotnej, świadczeń emerytalnych, mieszkań i opieki społecznej. Jednocześnie będzie coraz mniej ludzi w wieku produkcyjnym, którzy mogliby zaspokoić te potrzeby.

Liczba ludności w wieku produkcyjnym ciągle rośnie, jednak wolniej niż kiedyś. Przewiduje się, że za sześć lat wzrost ten ulegnie zahamowaniu i liczba osób w wieku 20–59 lat zacznie się zmniejszać – o 1,5 mln osób rocznie.

Eksperci są zgodni co do tego, że pokolenie powojennego wyżu demograficznego powinno pozostać aktywne zawodowo. Jednak co myślą sami zainteresowani? Z sondaży wynika, że jeden na dwóch Europejczyków chciałby pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Jest to znaczna zmiana w porównaniu z tendencją z lat 90., kiedy to w modzie było wczesne przechodzenie na emeryturę. W wielu krajach UE można przestać pracować i przejść na wcześniejszą emeryturę już w wieku 50 lat.

Jednak obecnie sytuacja się zmienia. Z raportu wynika, że w 2007 r. 50 proc. mężczyzn i 30 proc. kobiet w wieku 60 lat nadal pracowało w wieku 60 lat, czyli 10 proc. więcej niż w 2000 r.

Przeczytaj cały raport demograficzny.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki