Navigointipolku

Ikäihmisiä tietokoneen äärellä © EY

Suuret ikäluokat tulevat eläkeikään mutta haluavat jatkaa työelämässä.

Eurooppalaiset eivät enää jää eläkkeelle yhtä varhain kuin aiemmin. Tämä kehitys voi lieventää Euroopan väestön ikääntymisestä aiheutuvia ongelmia.

Uusi väestökehitysraportti osoittaa, että työllisyysluvut ovat lähes kaikissa ikäluokissa kasvaneet voimakkaasti vuodesta 2000. Erityisesti suuret ikäluokat, eli toisen maailmansodan jälkeisenä suuren syntyvyyden aikana syntyneet, pysyvät työelämässä entistä kauemmin.

Yksi EU:n tärkeimmistä strategioista, joilla pyritään ratkaisemaan väestön vanhenemisesta aiheutuneita ongelmia, on helpottaa ikääntyvien pysymistä työelämässä ja muutenkin aktiivisina. Iäkkäiden ihmisten työnteolle on kuitenkin lukuisia esteitä kuten lait, joiden mukaan eläkettä nauttivat eivät saa saada korvausta työstä, ja vakuutuksiin liittyvät rajoitukset. Muun muassa näistä asioista keskusteltiin toisessa eurooppalaisessa väestöfoorumissa.

Eurooppalaiset elävät pidempään ja saavat vähemmän lapsia kuin ennen. Näin väestön keski-ikä nousee. Väestön vanheneminen vaikuttaa merkittävästi talouteen ja yhteiskuntaan yleensä. Ongelmasta on tulossa yhä polttavampi, kun suuret ikäluokat ovat nyt lähestymässä eläkeikää.

Vuosien 1946 ja 1964 välillä syntyneet ovat pitkään muodostaneet pääosan EU:n työvoimasta. Ikääntyessään he tarvitsevat terveyspalveluja, eläkkeitä, asumis- ja avohuoltopalveluja - yhteensä enemmän kuin koskaan aiemmin. Palveluja tuottamassa ja maksamassa on kuitenkin yhä vähemmän työikäisiä.

Tällä hetkellä EU:n työikäisen väestön määrä on vielä kasvussa, mutta kasvu hidastuu tuntuvasti. Kuuden vuoden sisällä kasvun odotetaan pysähtyvän. Sen jälkeen 20-29-vuotiaiden määrä alkaa vähetä peräti 1,5 miljoonalla vuodessa.

Asiantuntijoiden mukaan on erittäin tärkeää pitää suuret ikäluokat aktiivisesti työelämässä, mutta mitä mieltä eläkeikää lähestyvät tästä ovat? Kyselyjen mukaan joka toinen eurooppalainen haluaa jatkaa työntekoa laillisen eläkeiän jälkeenkin.

Mielipiteet ovat muuttuneet jyrkästi 1990-luvusta, jolloin varhaiseläkkeelle jääminen yleistyi. Monissa EU-maissa työnteon voi lopettaa jo 50-vuotiaana, jos on halukas tyytymään pienempään eläkkeeseen.

Nyt tämä suuntaus on kääntynyt. Raportin mukaan yli 60-vuotiaista miehistä oli vuonna 2007 vielä työssä 50 % ja naisista 30 %. Yhteensä osuus on 10 % suurempi kuin vuonna 2000.

Lue väestökehitysraportti 2008.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä